• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van ruim 631.300 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: economische zaken, volksgezondheid, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, recreatie en toerisme en vrijetijdseconomie.

Twente

De aangesloten gemeenten zijn: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Binnen Regio Twente is een onderscheid gemaakt in drie domeinen:

  • Gezondheid (GGD Twente)
  • Leefomgeving
  • Bedrijfsvoering

Verder faciliteert Regio Twente aan, Kennispunt Twente en Twentse Kracht en IT-platform Twente
Daarnaast fungeert, als zelfstandig onderdeel, de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en Veilig Thuis Twente (VTT)

Kernwaarde van Regio Twente

Regio Twente werkt onder meer aan projecten, verdeeld over de drie domeinen Gezondheid, Leefomgeving en Bedrijfsvoering. De veertien gemeenten realiseren deze projecten samen, in nauw overleg met provincie Overijssel, de politiek in Den Haag en de Europese Unie in Brussel. De kernwaarde van Regio Twente is dan ook: samenwerking.
Onze plannen voor de komende jaren staan in de programmabegroting en de Agenda voor Twente. Een nationaal en internationaal overzicht van de regionale toekomst.

Samen werken aan een gezonde, leefbare en bereikbare regio

Bij Regio Twente werken 600+ medewerkers samen aan een vitaal Twente voor alle inwoners van de Twentse gemeenten. Dit doen zij samen met betrokken (beleids)medewerkers van ondernemend en onderwijzend/onderzoekend Twente en collega overheden.

Hoe de Regio-organisatie is opgebouwd ziet u in de organogrammen
van Regio Twente en GGD Twente

 

Documenten

pdf small Programmabegroting 2020