• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Verordeningen

Binnen Regio Twente zijn diverse verordeningen van kracht. Ze doen nog het meest denken aan spelregels. De belangrijkste verordening is dan ook de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente die de statuten van onze organisatie vermeldt. Daarnaast richt een aantal verordeningen zich vooral op de organisatie van Regio Twente.

Voor de inwoners van Twente en de gemeenten zijn de Verordening behandeling bezwaarschriften Regio Twente en de Klachtenregeling Regio Twente het meest van belang.

Alle voor Regio Twente van belang zijnde verordeningen zijn in te zien op www.overheid.nl/beleid-en-regelgeving