• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Social Media

Ook Regio Twente maakt gebruik van de social media als uitbreiding op de reeds bestaande communicatiemiddelen.
Je vindt Regio Twente op Twitter en LinkedIn.

Algemene communicatie vanuit Regio Twente op Twitter en LinkedIn vindt plaats door team communicatie, via het twitteraccount @regio_twente en het Regio Twente LinkedIn account.

Algemeen - Gedragscode

Als je social media gebruikt, dan gelden de reguliere afspraken voor media.

Breng geen gevoelige of vertrouwelijke informatie naar buiten

Doe geen uitlatingen die de geloofwaardigheid van je eigen functioneren of die van de organisatie kunnen aantastenWees helder namens wie je praat. In je privégebruik van de social media spreek je als privépersoon, niet als medewerker van jouw organisatieVoorkom belangenverstrengeling, of zelfs maar de schijn daarvan, door privébelangen en zakelijke belangen gescheiden te houden.

Twijfel je of zit je met een dilemma? Bespreek dat dan met je leidinggevende, of overleg met team communicatie.

Respecteer auteursrechten, merkrecht, publiciteitsrecht en andere rechten van derden en vraag toestemming