• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Een nieuw tijdperk van samenwerken breekt aan.
Het Openbaar Lichaam Gezondheid, ook wel Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gezondheid of Regio Twente genoemd, gaat vanaf vandaag verder onder de naam SamenTwente.

Komende jaren zowel vraag naar hoger als lager opgeleiden

De Nederlandse en Twentse arbeidsmarkt laten een onstuimige ontwikkeling zien. Het aantal vacatures is momenteel groter dan het aantal werklozen. Deze situatie is in geen vijftig jaar voorgekomen, meldde het CBS. Ook onze economie herstelt zich voorspoedig.
Sinds medio 2019 is het Twents bruto regionaal product met 1 procent gestegen. Het Nederlandse bruto binnenlandse product steeg met 0,4 procent. De coronacrisis lijkt daarmee voor Twente als geheel slechts een tijdelijke vertraging in de ontwikkeling te zijn geweest. Dat neemt niet weg dat voor individuele ondernemers of werknemers de gevolgen groot kunnen zijn (geweest).

Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via www.samentwente.nl

Op deze pagina vind je acuele informatie i.r.t. corona (covid-19)

Regio Twente stopt, maar dit betekent niet dat de samenwerking in Twente stopt. Een nieuw tijdperk van samenwerken breekt aan. We bewegen mee met de tijd en blijven ons voortdurend ontwikkelen.

De gemeenschappelijke regeling (GR) Gezondheid is officieel gestart. De GR Gezondheid is een vernieuwde samenwerking, die is ontstaan uit de voormalige Regio Twente.

De Integrale Samenwerkingsagenda is een strategische samenwerking tussen de Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en Provincie Overijssel. 

Aanpak van weg en spoor is absoluut noodzakelijk

De bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland, zowel over de weg als via het spoor, wordt de komende jaren slechter.
Dat blijkt uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

‘We groeien steeds meer toe naar een samenleving en economie zonder beperkingen, de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zijn in Twente minder ingrijpend in vergelijking met Nederland als geheel. Toch heeft de crisis ook hier tot banenverlies geleid. De verwachting is, dat als de steunmaatregelen eindigen, dat een aantal bedrijven het alsnog niet redden.
Daarom moeten we juist nu aan de slag met onze arbeidsmarktprojecten, die gericht zijn om met ontslag bedreigde mensen naar ander werk helpen” dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en tevens voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

Op 10 juni heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met de afronding van de veranderopdracht.
Ruim 27 jaar geleden werd de eerste samenwerkingsorganisatie, de voorloper van de organisatie Regio Twente, opgericht. We zijn nu op het moment gekomen dat we de samenwerking opnieuw inrichten. Er wordt een nieuw fundament gebouwd voor een toekomstbestendige regionale samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten.