• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Komende jaren zowel vraag naar hoger als lager opgeleiden

De Nederlandse en Twentse arbeidsmarkt laten een onstuimige ontwikkeling zien. Het aantal vacatures is momenteel groter dan het aantal werklozen. Deze situatie is in geen vijftig jaar voorgekomen, meldde het CBS. Ook onze economie herstelt zich voorspoedig.
Sinds medio 2019 is het Twents bruto regionaal product met 1 procent gestegen. Het Nederlandse bruto binnenlandse product steeg met 0,4 procent. De coronacrisis lijkt daarmee voor Twente als geheel slechts een tijdelijke vertraging in de ontwikkeling te zijn geweest. Dat neemt niet weg dat voor individuele ondernemers of werknemers de gevolgen groot kunnen zijn (geweest).

Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: GGD Twente, OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp) en Veilig Thuis Twente.

We zijn op dit moment bezig met het inrichten van onze nieuwe samenwerking.
Meer informatie over dit samenwerkingsverband? Lees het nieuwsbericht.

Op deze pagina vind je acuele informatie i.r.t. corona (covid-19)

Regio Twente stopt, maar dit betekent niet dat de samenwerking in Twente stopt. Een nieuw tijdperk van samenwerken breekt aan. We bewegen mee met de tijd en blijven ons voortdurend ontwikkelen.

De gemeenschappelijke regeling (GR) Gezondheid is officieel gestart. De GR Gezondheid is een vernieuwde samenwerking, die is ontstaan uit de voormalige Regio Twente.

De Integrale Samenwerkingsagenda is een strategische samenwerking tussen de Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en Provincie Overijssel. 

Aanpak van weg en spoor is absoluut noodzakelijk

De bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland, zowel over de weg als via het spoor, wordt de komende jaren slechter.
Dat blijkt uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

‘We groeien steeds meer toe naar een samenleving en economie zonder beperkingen, de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zijn in Twente minder ingrijpend in vergelijking met Nederland als geheel. Toch heeft de crisis ook hier tot banenverlies geleid. De verwachting is, dat als de steunmaatregelen eindigen, dat een aantal bedrijven het alsnog niet redden.
Daarom moeten we juist nu aan de slag met onze arbeidsmarktprojecten, die gericht zijn om met ontslag bedreigde mensen naar ander werk helpen” dat zegt Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede en tevens voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente.

Op 10 juni heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met de afronding van de veranderopdracht.
Ruim 27 jaar geleden werd de eerste samenwerkingsorganisatie, de voorloper van de organisatie Regio Twente, opgericht. We zijn nu op het moment gekomen dat we de samenwerking opnieuw inrichten. Er wordt een nieuw fundament gebouwd voor een toekomstbestendige regionale samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten.

De resultaten van 2020 uit de investeringsprogramma’s van de Twente Board zijn bekend. De Twente Board investeert in een toonaangevende groene technologieregio Twente en daarvoor is toptalent nodig. Het resultaat is een goed opgeleide beroepsbevolking die zich een leven lang kan ontwikkelen, waardoor Twente als topregio kan blijven functioneren in de toekomst. Dit blijkt ook uit de resultaten van de talentprojecten in de investeringsprogramma’s.