Tussenrapportage jongerenoffensief 2015 - 2016

In de arbeidsmarktregio Twente wordt een regionaal plan uitgevoerd door Regio Twente, in samenwerking met de partners van Werkplein Twente (samenwerkingsverband UWV Werkbedrijf en de 14 Twentse gemeenten) gericht op de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
Dit plan heeft de titel; ‘Jongerenoffensief 2015-2016’ en bestrijkt een periode van 2 kalenderjaren: 2015 en 2016.

Om te kunnen beoordelen of de uitvoering van dit plan op koers ligt, v.w.b. de gestelde doelstellingen, is over het kalenderjaar 2015 een tussenevaluatie gemaakt, met daarin de resultaten van dat jaar.

Lees hier de tussenrapportage jongerenoffensief 2015 - 2016