Twentse speeddates matchen jongeren op werk

Met speeddates matcht Twente werkzoekende jongeren op vacatures van regionale werkgevers en intermediairs. De werkgevers staan er inmiddels zo’n beetje voor in de rij. En ook de jongeren zijn enthousiast. ‘Alleen al door oog in oog te staan met zoveel werkgevers met concrete vacatures, verandert het gedrag van de jongeren’, zegt projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid, Petra Weideveld.

Een goede, gevarieerde samenstelling van werkgevers is belangrijk bij de inzet van speeddates als matchingsinstrument, zo merkte Twente. In oktober 2015 vonden de eerste 3 pilots plaats, waar 45 jongeren een baan vonden. Vooral detacheerders uit de technische branche stonden te springen om erbij te zijn. ‘Maar dan sla je wel een beetje de plank mis’, legt Eugène Hamar de la Brethonière, senior adviseur werkgeversdiensten bij het Werkgeversservicepunt uit.

Werkgevers die aansluiten bij het jongerenaanbod

‘Partijen uit de kansrijke sectoren, zoals de techniek, willen altijd graag aansluiten bij gezamenlijke events van het Werkplein Twente (het samenwerkingsverband UWV en de 14 Twentse gemeenten), omdat zij veel vacatures hebben. Maar jongeren met een afgeronde opleiding in de techniek zijn er niet of nauwelijks.' Een 100% match hoeft de werkgever niet te verwachten, dat heeft geen zin, aldus Twente. 'We houden bij de organisatie van de jongerenspeeddates dan ook rekening met het feit dat we geen oververtegenwoordiging hebben van sectoren die niet aansluiten bij het jongerenaanbod'.

In 2016 organiseert de arbeidsmarktregio Twente elke maand een speeddate om werkzoekende jongeren te matchen op vacatures bij bedrijven en uitzendorganisaties.

Op een krappe markt investeren in bbl-plekken

Wat wél zin heeft, vertelt Danielle Brouwer, manager werkgeversdienstverlening van het Werkgeversservicepunt, ‘is díe technische detacheerder uitnodigen die snapt dat men op een krappe markt ook zélf moet investeren, bijvoorbeeld in bbl-leerwerkbanen of in andere vormen van opleiden.’ Zo heeft de regionale detacheerder Cottus inmiddels een overeenkomst afgesloten om jongeren een bbl-plek aan te bieden. ‘Elke maand kunnen daar 10 jongeren starten’.

Herinnering per sms

Het bereiken en activeren van jongeren is minder vanzelfsprekend. Het kost flink wat capaciteit om ervoor te zorgen dat er elke keer 100 jongeren komen opdagen. De jongeren met een WW-uitkering krijgen via de Werkmap een uitnodiging. De gemeenten op hun beurt sturen een brief naar jongeren in de bijstand. Dan volgt, zo mogelijk, een herinnering per sms en een belronde.

Speeddates voor jongeren zonder dipoma

Via social media, de lokale pers en mond-op-mond reclame hopen de organisatoren ook de aandacht van jongeren ‘buiten beeld’ te trekken. Het komend jaar wordt gekeken welke rol RMC en onderwijs kunnen spelen om jongeren buiten beeld van gemeenten en UWV en zonder startkwalificatie uit te nodigen voor de speeddates.

Systemen maken de eerste match

De digitale matching van jongeren gaat ondertussen gewoon door. In Twente gebruiken ze daartoe de bestaande systemen van het UWV. Gemeenten en UWV registreren werkzoekenden in het landelijke digitale gegevensbestand Sonar. De applicatie Werk Bemiddeling Service van UWV is er voor de vacatures. De 2 systemen communiceren met elkaar om een eerste match te maken.

Een magazijn van jongeren die gematcht kunnen worden

Speciaal voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid worden over jongeren extra gegevens ingewonnen: informatie over competenties, mogelijkheden, toekomstperspectief en diagnose. De jongerenadviseurs beoordelen of bijvoorbeeld een aanvullende workshop werknemersvaardigheden nodig is. Petra Weideveld: ‘Zo bouwen we een cv-magazijn op: een magazijn met jongeren die gematcht kunnen worden op vacatures.’

Aandacht en concrete banen

De Twentse speeddates vergroten de kans op een succesvolle match en motiveert jongeren het niet op te geven. ‘Iedere vorm van aandacht aan deze jongeren, een uitnodiging voor een event waar echte en concrete banen zijn, geeft ze een duwtje in de rug.'

22 maart twente werkgeversaanpak speeddates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [bron aanpak Jeugdwerkloosheid]