Aanpassing hondenbeleid Twentse recreatieparken

Per 1 april is de proefperiode voor het toelaten van honden op de zonneweiden van de Twentse recreatieparken afgelopen en zijn honden hier niet meer toegestaan. De honden zijn, mits aangelijnd, welkom op de rest van het park. In het najaar 2016 worden de zonneweiden op Het Rutbeek, Het Hulsbeek en Het Lageveld opnieuw opengesteld voor hondenbezitters en hun viervoeters.

Dit is besloten na evaluatie van de proefperiode die liep van 1 november 2015 tot en met 31 maart 2016. Deze proefperiode is succesvol verlopen. Met de maatregel om honden (mits aangelijnd) toe te staan op de zonneweiden buiten de zomerperiode om, komt Regio Twente tegemoet aan de behoefte - van inwoners - aan meer gebieden waar men met de hond kan wandelen. In de zomerperiode blijft het verboden om met honden op de zonneweiden te lopen of water in te gaan. Bij overtreding wordt handhavend opgetreden.

Om alle recreanten op een prettige manier te laten verblijven op de parken, gelden tijdens de openstelling wel een aantal gebruiksregels. Deze worden bij de ingang van elk recreatiepark door middel van zgn. gebruiksbepalingsborden aan de bezoekers kenbaar gemaakt.