Overeenstemming inzake faillissement TBT

In het kader van de afwikkeling van het faillissement van het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) hebben de curator de heer mr. P.E.M. Schol, Regio Twente en MarketingOost overeenstemming bereikt. De bereikte overeenstemming maakt een eind aan de bestaande discussies tussen de partijen en heeft tot doel om voor de crediteuren van TBT een zo hoog mogelijke tegemoetkoming te realiseren. Door deze overeenstemming blijven bovendien de investeringen in Twente als toeristisch merk behouden.

Op 11 november 2015 is het faillissement van het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) uitgesproken. In de afgelopen maanden heeft de curator intensief overleg gevoerd met Regio Twente, optredend namens de Twentse gemeenten, met MarketingOost en Provincie Overijssel.

De overeenstemming leidt ertoe dat er op korte termijn geld beschikbaar komt voor een uitkering aan de crediteuren van TBT en langdurige juridische procedures tussen de curator, Regio Twente en MarketingOost worden voorkomen. De komende maanden toetst de curator de vorderingen die de crediteuren hebben ingediend op hun juistheid teneinde zo spoedig mogelijk een substantieel bedrag uit te keren.

De bestuurders hebben ook voor deze oplossing gekozen om verder te kunnen bouwen op het fundament van de marketing en promotie van toeristisch Twente dat in de afgelopen jaren tot stand is gebracht. De overeenstemming heeft ertoe geleid dat de websites ter promotie van het toerisme in Twente weer in handen komen van de Twentse gemeenten. De website www.beleeftwente.nl staat inmiddels weer online en Twente kan zich opmaken voor een nieuw en kansrijk toeristisch seizoen.