Eerste contract Sectorplan Twente een feit

Inzet op intersectorale mobiliteit

8 april 2016 is tijdens de kick-off van het Sectorplan Twente in de Gieterij bij ROC van Twente, het eerste contract met werkgever Program-IT ondertekend. Het gaat om 24 werkzoekenden die aan de slag kunnen bij deze organisatie nadat ze opgeleid, dan wel omgeschoold zijn tot Java- of PHP-programmeur. Specialistische functies die over het algemeen moeilijk te vervullen zijn en waar veel vraag naar is. Zij ontvangen na het succesvol afronden van het opleidingstraject een officieel in de markt geaccepteerd certificaat.

Via het Twentse sectorplan, dat gericht is op het bewerkstelligen van intersectorale mobiliteit, is 6,9 miljoen euro gereserveerd uit de zogenoemde Asscher-gelden, als belangrijke impuls voor de arbeidsmarktregio Twente. Het doel is om minimaal 1300 mensen vanuit (eindig) werk of vanuit een uitkering te begeleiden en te scholen naar werk in kansrijke beroepen en sectoren. 

“De huidige arbeidsmarkt vraagt om mobiliteit tussen verschillende sectoren, daar liggen kansen”, zo benadrukte John van der Vegt tijdens de kick-off. Hij is voorzitter van de stuurgroep Sectorplan Twente. “Medewerkers moeten makkelijker van de ene sector naar de andere sector kunnen overstappen. De plaatsingen bij Program-IT zijn een goed voorbeeld van de mogelijkheden die ons Twentse plan bieden”. Het project is officieel op 1 februari 2016 gestart en kent een looptijd van 2 jaar. Inmiddels zijn 6 zogenaamde arbeidsmakelaars in gesprek met diverse Twentse werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben of door reorganisatie geen plek meer hebben voor medewerkers. Door een nauwe samenwerking tussen Werkplein Twente en Program-IT zijn in dit geval de juiste kandidaten gevonden.

Team van arbeidsmakelaars

Het team van arbeidsmakelaars van het Sectorplan Twente ondersteunt werkgevers bij het vinden van medewerkers op lastig vervulbare vacatures. Zij gaan voor Twentse werkgevers en (haar) medewerkers, binnen Twente, of over de grens in Duitsland, op zoek. Het scholen en/of begeleiden van deze medewerkers vanuit de sectorplanmiddelen behoort ook tot de mogelijkheden. De arbeidsmakelaars bemiddelen werkzoekenden waar het kan in hetzelfde beroep en zo nodig naar een ander beroep, bij een andere werkgever of naar een andere sector. Op de website sectorplantwente.nl is meer specifieke informatie te vinden, inclusief de contactgegevens van de arbeidsmakelaars.

Samenwerking

Het Sectorplan Twente is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden, kennisinstellingen, Werkplein Twente en Twente Board. De verbinding met de subsidieverstrekker verloopt via de werkgeversvereniging van de zorgsector. Deze bundeling van kracht en kennis zorgt voor een slagvaardige aanpak. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een bestaande werk- en netwerkstructuur. De arbeidsmakelaars zijn werkzaam bij verschillende organisaties en vormen samen een projectteam. Ze vertegenwoordigen diverse sectoren en werken nauw samen met de adviseurs Werk van Werkplein Twente.

Breed scala activiteiten en maatregelen

Om vanuit de vraag van werkgevers mensen te kunnen begeleiden wordt ingezet op legio activiteiten en maatregelen. De arbeidsmakelaars proberen de vraag van bedrijven en instellingen helder te krijgen en stellen daar een passend arrangement voor samen. Het plan voorziet ook in ruimte voor individuele trajectbegeleiding, die per kandidaat op maat kan worden aangeboden. Eventueel met ondersteunende instrumenten zoals competentiescans en beroepenoriëntatietesten. Verondersteld wordt dat in de meeste gevallen een scholingstraject noodzakelijk is. De scholing kan daarbij uiteenlopen van een kortdurende training tot een complete omscholing die langer dan een jaar duurt. Het plan voorziet in de mogelijkheid dat werkzoekenden met een WW-uitkering zo’n opleiding met behoud van uitkering kunnen volgen. Voorwaarde is wel dat aansluitend een baangarantie is afgegeven. De opleidingskosten kunnen maximaal voor maximaal 50% uit de sectorgelden betaald worden, de andere helft wordt bekostigd door de nieuwe werkgever, of in geval van ontslag ook een deel door de oude werkgever. Ook het organiseren van ontmoetingen tussen werkgevers onderling en tussen werknemers en werkgevers behoort tot de activiteiten. Zowel in Twente, maar óók in Duitsland. Hiervan is de banen- en loopbaanbeurs op 8 en 9 april in Hengelo (Gieterij) een concreet voorbeeld.