Meer dan 30 Europese steden aanwezig in Twente Tijdens de EUROCITIES Economic Development Forum

Meer dan 30 Europese steden (o.a. Londen, Warschau, Nantes, Barcelona en Lissabon) hebben Twente bezocht tijdens de EUROCITIES Economic Development Forum. Twente was dit jaar gastheer van de conferentie. Drie dagen lang werd er met elkaar gesproken over de economische kracht van steden door samenwerking te zoeken tussen kleine en grote bedrijven, de overheid en kennisinstellingen. EUROCITIES is het netwerk van grote Europese steden en richt zich op kennisuitwisseling tussen steden en beleidsbeïnvloeding richting de Europese Commissie.

 

Als geassocieerd partner van EUROCITIES is Netwerkstad Twente sinds 2015 vicevoorzitter van het EDF. Twente participeert op de thema’s: economische ontwikkeling, mobiliteit, duurzaamheid en sociale zaken. Aandacht voor de opgave en rol van het stedelijk gebied past binnen de doelstelling van de Internationale agenda van Twente om zich te ontwikkelen als internationaal toonaangevende kennisregio.

Exposure Twente

Op maandag kregen de ambtenaren uit de Europese steden een introductie van projecten, belangrijke spelers en instellingen in Twente. De Europese ambtenaren bezochten HTSP Thales in Hengelo, CeeCee, de Risk Factory op Twente Airport, het nieuwe Medisch Spectrum Twente en de Performance Factory in Bothoven Noord. Deze spelers en instellingen – én dus ook Twente – kregen hierdoor exposure binnen een grote groep.

Programma

Op dinsdag werd het “Pact van Amsterdam” geïntroduceerd, dat op 30 mei 2016 gesloten gaat worden over “The Urban Agenda”. Het Pact heeft als doel om een dialoog op gang te brengen tussen steden, de Europese Commissie en de nationale overheden rondom 12 thema’s, waarvan 4 thema’s erg interessant zijn en prioriteit hebben voor het Economic Development Forum. Deze specifieke thema’s zijn de circulaire economie, digitalisering, innovatief inkopen en energie transitie; en deze zijn ook onmiskenbaar verbonden met de economische agenda van de steden.

Op woensdag bespraken de deelnemers verschillende met elkaar samenhangende aspecten van het regionale innovatie ecosysteem. Conclusie is dat op het niveau van de stad/regio een sterkte/zwakte analyse moet worden gemaakt en op basis daarvan acties worden bepaald voor versterking van het ecosysteem. Het netwerk kan de aanpak ondersteunen door kennisuitwisseling en lobby op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Dit alles is gericht op versterking van de positie van steden en hun partners met als doel het verbinden van kennis, maatschappelijke vraagstukken en bedrijvigheid.

 LHF8782

 LHF8816

 

Meer dan 30 Europese steden (o.a. Londen, Warschau, Nantes, Barcelona en Lissabon) hebben Twente bezocht tijdens de EUROCITIES Economic Development Forum. Twente was dit jaar gastheer van de conferentie. Drie dagen lang werd er met elkaar gesproken over de economische kracht van steden door samenwerking te zoeken tussen kleine en grote bedrijven, de overheid en kennisinstellingen. EUROCITIES is het netwerk van grote Europese steden en richt zich op kennisuitwisseling tussen steden en beleidsbeïnvloeding richting de Europese Commissie.

Als geassocieerd partner van EUROCITIES is Netwerkstad Twente sinds 2015 vicevoorzitter van het EDF. Twente participeert op de thema’s: economische ontwikkeling, mobiliteit, duurzaamheid en sociale zaken. Aandacht voor de opgave en rol van het stedelijk gebied past binnen de doelstelling van de Internationale agenda van Twente om zich te ontwikkelen als internationaal toonaangevende kennisregio.

Exposure Twente

Op maandag kregen de ambtenaren uit de Europese steden een introductie van projecten, belangrijke spelers en instellingen in Twente. De Europese ambtenaren bezochten HTSP Thales in Hengelo, CeeCee, de Risk Factory op Twente Airport, het nieuwe Medisch Spectrum Twente en de Performance Factory in Bothoven Noord. Deze spelers en instellingen – én dus ook Twente – kregen hierdoor exposure binnen een grote groep.

Programma

Op dinsdag werd het “Pact van Amsterdam” geïntroduceerd, dat op 30 mei 2016 gesloten gaat worden over “The Urban Agenda”. Het Pact heeft als doel om een dialoog op gang te brengen tussen steden, de Europese Commissie en de nationale overheden rondom 12 thema’s, waarvan 4 thema’s erg interessant zijn en prioriteit hebben voor het Economic Development Forum. Deze specifieke thema’s zijn de circulaire economie, digitalisering, innovatief inkopen en energie transitie; en deze zijn ook onmiskenbaar verbonden met de economische agenda van de steden.

Op woensdag bespraken de deelnemers verschillende met elkaar samenhangende aspecten van het regionale innovatie ecosysteem. Conclusie is dat op het niveau van de stad/regio een sterkte/zwakte analyse moet worden gemaakt en op basis daarvan acties worden bepaald voor versterking van het ecosysteem. Het netwerk kan de aanpak ondersteunen door kennisuitwisseling en lobby op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Dit alles is gericht op versterking van de positie van steden en hun partners met als doel het verbinden van kennis, maatschappelijke vraagstukken en bedrijvigheid.