Dagelijks Bestuur Regio Twente voltallig

Per 21 april jl. hebben de heer mr. drs. R.G. Welten (Borne) en de heer. drs. G.J. Binnenmars (Twenterand) plaatsgenomen in het Dagelijks Bestuur van Regio Twente.
Met de toetreding van de heren Welten en Binnenmars is het Dagelijks Bestuur van Regio Twente nu voltallig

Het DB bestaat nu uit de voorzitter dr. G.O. van Velhuizen en de leden de heren R.G. Welten en G.J. Binnenmars.
Het Dagelijks Bestuur wordt door en uit de leden van het Algemeen Bestuur gekozen. Het telt inclusief de voorzitter drie leden en is belast met de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het Algemeen Bestuur worden genomen.