Opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders in Twente

Opvang van vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders is een taak van de overheid. Gemeenten voeren dit uit. Dat doen we al jaren.
Door de actuele instroom van vluchtelingen moeten we nu acuut stappen ondernemen. Het gastvrij opvangen van vluchtelingen en het fatsoenlijk huisvesten van vergunninghouders is een behoorlijke opgave waar we ook in Twente samen voor staan.
Om het vluchtelingenvraagstuk het hoofd te bieden, trekken we in Twente gezamenlijk op: met betrokken maatschappelijke partners, inwoners en gemeenten. De veertien Twentse gemeenten handelen daarbij uiteindelijk zelfstandig.

We houden in Twente rekening met belangen en wensen van alle partijen. Hierdoor bereiken we de beste resultaten voor ons allemaal. 

Samenwerking in de hele keten

In Twente werken we samen in de hele vluchtelingenketen. Het gaat om samenwerking op het gebied van:

  • Noodopvang
  • Asielzoekerscentra (AZC) en/of aanvullende opvanglocaties (AVO)
  • Huisvesting vergunninghouders
  • Huisvesting Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV)
  • Onderwijs en werk

Regietafel opvang vluchtelingen Twente

De regietafel opvang vluchtelingen Twente is het aanspreekpunt voor alle vormen van vluchtelingenopvang in Twente en beheert de hele vluchtelingenketen.

 

meer informatie over samen werken aan vluchtelingen