Werkloosheid in Twente daalt verder

Arbeidsmarktmonitor Twente

De werkloosheid in Twente daalt verder. De daling is vanaf medio 2014 zichtbaar en het gevolg van een aantrekkende economie en een toenemend ondernemersvertrouwen. Het Twentse werkloosheidspercentage was eind april van dit jaar 6,8%. Dat is een schatting op basis van de landelijke ontwikkeling van de CBS werkloosheidscijfers. Landelijk ligt het gemiddelde op 6,4%. “Er waait een positieve economische wind, deze zorgt in eerste instantie voor meer vacatures en houdt veel commerciële banen in stand. Bij een verder aantrekkende economie mag naast een daling van de werkloosheid ook meer daling van het aantal uitkeringen verwacht worden”, zo benadrukt Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.

Sterke groei aantal vacatures in Twente

Het laatste officiële werkloosheidscijfer voor Twente in 2015 is was 7,2%. Dat betekent dat gemiddeld 23.000 personen werkloos waren Het landelijke jaargemiddelde in 2015 was 6,9 procent.
De aantrekkende economie zorgt ook voor een stijging van het aantal vacatures. Het gemiddeld aantal maandelijkse vacatures is van 2014 tot 2016 gestegen van 1.500 naar 3.500 (bron ING)
In Twente was de groei van het aantal openstaande vacatures in de periode van 2014 tot 2016 26,9% hoger dan in Nederland.

Aantal banen in Twente neemt toe

Vorig jaar is het aantal banen in Twente substantieel gestegen. Lisa/Biro (bron) meldt een stijging van 2.300 banen. In vergelijking met andere arbeidsmarktregio’s laat Twente in 2015 de op vier na hoogste procentuele stijging van arbeidsplaatsen zien ten opzichte van 2014. Landelijk geeft het CBS een lichte daling van banen aan voor het eerste kwartaal van 2016.
Deze ontwikkeling lijkt vooral ingezet door de daling van het aantal banen in de zorg. Sterke sectoren zoals de zakelijke dienstverlening kunnen deze daling nauwelijks compenseren.
Voor Twente zijn nog geen cijfers over 2016 bekend, naar verwachting loopt de regio mee in de landelijke ontwikkelingen.

Aantal uitkeringen stijgt nog licht

Ondanks de afnemende werkloosheid en een stijging van het aantal vacatures is het aantal WW-uitkeringen in eerste kwartaal toegenomen. Wel geeft UWV over april een daling aan waardoor Twente stabiliseert. Een belangrijke oorzaak van de stijging is de toename van het aantal kleine banen, waarbij personen met een uitkering het recht op een gedeeltelijke WW-uitkering behouden. Ook geeft UWV aan dat de administratie van uitkeringen later wordt beëindigd. Volgens UWV is landelijk het totaalbedrag dat aan uitkeringen wordt verstrekt wel gedaald. Dit betekent dat meer mensen gemiddeld een lagere uitkering ontvangen.

Het aantal gemeentelijke uitkeringen WWB (bijstandsuitkeringen) blijft de laatste maanden
ook - landelijk en regionaal -beperkt stijgen. Er is sprake van een na-ijleffect door de gestegen
WW-uitkeringen. Doordat veel meer en vaker dan vroeger korte en aanvullende bijstand verstrekt wordt, is het volumebedrag aan uitkeringen minder gestegen dan het aantal verstrekte uitkeringen.

Verder in de ‘Arbeidsmarktmonitor’

  • Actuele ontwikkeling van banen in het eerste kwartaal 2016 kent twee kanten: Stijging van banen bij zelfstandigen, maar tegelijkertijd een grotere daling van werknemersbanen
  • UWW meldt weliswaar een stijging van het aantal personen met een WW-uitkering, maar landelijk daalt het uitkeringsvolume
  • Regionale arbeidsmarkt nog steeds ruim, wel tekent zich krapte af bij hoger geschoold technisch ICT personeel
  • Beroepsbevolking in Twente vorig jaar naar verhouding harder gestegen dan landelijke beroepsbevolking
  • Voor Nederland wordt in 2016 een economische groei van 2,3 procent (BBP) verwacht en voor Twente een groei van 2,2 procent (ING).

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente wordt gemaakt in opdracht van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.

 

Twentse Arbeidsmarktmonitor 2016, nr. 2