Nieuwe directeur Publieke Gezondheid GGD en GHOR Twente

De Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Twente heeft mevrouw Samantha Dinsbach benoemd als Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor Twente. Zij volgt hiermee de heer Theo van Rijmenam op die onlangs afscheid nam in verband met zijn pensionering.

De DPG is directeur van zowel de GGD als de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
Dinsbach start op 1 juli in haar functie als DPG. Momenteel is zij nog Hoofd Jeugdgezondheidszorg bij GGD Twente en plv. directeur Publieke Gezondheid. 

Het bestuur is ervan overtuigd met Samantha Dinsbach een betrokken en bekwaam directeur te krijgen, die zorg draagt voor continuïteit van behaalde resultaten en ook staat voor vernieuwing en professionalisering in een snel veranderende samenleving.
“Ik ben ontzettend blij dat ik als DPG samen met gemeenten en ketenpartners een bijdrage mag leveren aan de verbinding van publieke zorg en veiligheid.” aldus Samantha Dinsbach.

foto samantha