Regio Twente sluit 2015 positief af

Het Algemeen Bestuur van Regio Twente heeft op 23 juni jl. de jaarrekening van 2015 vastgesteld. Daarmee sluit Regio Twente 2015 af met een positief resultaat van ruim € 1,3 miljoen. Voor de jaarstukken is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Van de € 1,3 miljoen wordt bijna € 5,5 ton uitgekeerd aan de Twentse gemeenten. Het overige deel wordt besteed aan de invoering van het landelijk vastgestelde ‘Individueel Keuzebudget’ en voor de benodigde reserves.

Regio Twente heeft in 2015 te maken gehad met een aantal ontwikkelingen. Per 1 januari 2015 is de WGR+ ingetrokken en zijn de taken op het gebied van mobiliteit, inclusief het personeel, overgedragen aan de provincie Overijssel. In aanloop naar de definitieve besluitvorming over de gewijzigde regeling Regio Twente, het Twentebedrijf en de installatie van de Twenteraad, per 1 januari 2016, is terughoudend omgegaan met een aantal benodigde investeringen. Het betreft dan onder andere investeringen op het gebied van ICT en de aanstelling van een concerncontroller.

Meevallers

Het positieve saldo is daarnaast te danken aan een aantal incidentele meevallers, zoals hogere subsidie-inkomsten en gunstige prijsafspraken met leveranciers voor GGD Twente en tijdelijk onbenutte vacatureruimte bij de domeinen. Verder is het rendement van de recreatieparken in 2015 toegenomen naar 34%. Per 1 januari 2015 zijn taken voor zorg en jeugdhulp ondergebracht bij OZJT. De kosten voor de invulling van een aantal vacatures liggen beduidend lager dan was begroot.