Twentse innovaties internationaal in schijnwerpers

Open Days in Brussel

De kracht van Twente als Europese ondernemende hightech regio zichtbaar maken binnen de Europese top is de inzet op de Open Days in Brussel.
Een Twentse delegatie onder leiding van Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen neemt op 11 en 12 oktober 2016 voor de 11e keer deel, met als doel een gerichte lobby en promotie van de Twentse innovaties en hightech industrie.

Tijdens het seminar ‘Innovatieprofiel Oost Nederland’, georganiseerd door Oost Nederland, bespreekt deze delegatie de mogelijkheden tot samenwerking met andere Europese regio's die qua kennisprofiel aansluiten op Twente.
Frans van Vught, adviseur innovatie van de Europese Commissie en voormalig Rector Magnificus Universiteit Twente, is keynote speaker op dit seminar. 

Binnen het internationale veld wordt de Twentse focus op hightech steeds meer in samenwerking met Oost Nederland gepresenteerd. Daardoor is het Twentse bedrijfsleven meer en meer zichtbaar binnen projecten met internationale partners. Wanneer Twentse producten beter de weg naar de internationale markt vinden heeft dat ook een positief effect op de werkgelegenheid in Twente.

Tijdens de Open Days presenteert het Twentse bedrijf Micronit Microfluidics zich in het veld van Europese regio’s.
De Twentse delegatie bestaat uit de bestuurders Onno van Veldhuizen (burgemeester Enschede en voorzitter Regio Twente), Geert Braaksma (voorzitter Twente Board), Cornelis Visser (burgemeester Twenterand) en Jan Bron (wethouder Hengelo), aangevuld met enkele ambtelijke adviseurs.

Volop lobbymogelijkheden

Naast promotie en samenwerking op het gebied van innovatie staat tijdens het bezoek ook de lobby voor een betere internationale bereikbaarheid van Twente op het programma. Alsmede de lobby voor een goede positie van de regio in de huidige en de nieuwe Europese programma’s en fondsen. Dit gebeurt via diverse gesprekken en deelname aan events. Zo ontmoet Twente onder andere de Europese Vereniging van Binnenhavens en Europarlementariër Lambert van Nistelrooij op deze thema’s. Daarnaast zijn gesprekken gepland bij de Europese Commissie, de vestiging van VNO-NCW in Brussel en de Europese Investeringsbank.

6000 bezoekers uit heel Europa

De Open Days is een jaarlijks evenement in Brussel waarop regionale en lokale overheden goede praktijkervaringen en kennis uitwisselen over regionale en stedelijke ontwikkeling tijdens talloze seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten. Dit biedt gelegenheid om meer te leren over Europees beleid en Europese regelingen om zo beter beslagen ten ijs te komen in Europese trajecten. Het is tevens een plaats om besluitvormers ervan bewust te maken dat regio’s en steden nauw moeten worden betrokken bij het EU-beleidsvormingsproces. Het is het grootste Europese publieke evenement in zijn soort. Ook dit jaar zijn ongeveer 6000 deelnemers uit heel Europa aanwezig. Het thema van 2016 is “Regions and Cities for sustainable and inclusive growth”.