Startsein doorontwikkeling Kennispark Twente

Ambitieuze investeringsplannen high tech bedrijven versnellen innovatiecampus Kennispark Twente
Op 9 december vond het startsein plaats van de professionele doorontwikkeling van de innovatiecampus Kennispark Twente. Vanaf 2017 krijgt de innovatiecampus een enorme boost. De komende jaren investeren bedrijven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen opgeteld ruim 100 miljoen euro in de professionele doorontwikkeling van Kennispark Twente. Zo kan Kennispark Twente haar nationale en internationale positie verder uitbouwen en verstevigen. En gaat Twente op volle kracht vooruit als technologische topregio.

Innovatiecampus Kennispark Twente in Enschede is dé hotspot voor bedrijven die willen innoveren, studenten die willen ondernemen en wetenschappers die zich in de high-tech willen onderscheiden. Het gebied heeft een perfect ecosysteem voor innovatie, talent en ondernemerschap.

Investeringen van ruim 100 miljoen

In 2017 wordt de investeringsdynamiek heel zichtbaar. Een zestal ondernemers maakte de afgelopen maanden samen met investeerders, gemeente en provincie ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van een beeldbepalend deelgebied binnen Kennispark Twente. Herstructuringmaatschappij Overijssel (HMO) krijgt een centrale rol in het organiseren van de samenwerking en het uitvoeren van de bouwplannen. Bestaande panden maken plaats voor nieuwbouw en beschikbare kavels worden ingevuld. Vijf ondernemers Winkels Techniek, Convergence Industry, Switch IT Solutions, ProLeiT en MetricControl verhuizen naar Kennispark Twente en de zesde ondernemer high-end technologieleverancier DEMCON breidt fors uit. Dennis Schipper, Ceo van DEMCON: “Dit gezamenlijke initiatief is een goede start richting een dynamische Innovatiecampus waar bedrijven zich willen vestigen en kenniswerkers graag werken. Ik zie dit over de hele wereld, als we onze krachten echt gaan bundelen voor een groter maatschappelijk belang is het hier ook mogelijk!”

Toename werkgelegenheid

De werkgelegenheid op Kennispark Twente krijgt door deze ontwikkelingen een impuls van circa 300 banen. De teller staat daarmee op 9.300 waarvan Universiteit Twente verantwoordelijk is voor 3.000 banen. Naar verwachting neemt de werkgelegenheid op lange termijn toe. Doordat bedrijven in elkaars nabijheid samenwerken in een optimaal innovatieklimaat met ondernemende studenten, open innovatiecentra en gedeelde onderzoeksfaciliteiten binnen handbereik. Patrick Welman, wethouder Economie & Werk gemeente Enschede: De innovatiecampus Kennispark Twente is cruciaal voor het aantrekken en behouden van bedrijven en talenten. Een plek waar synergie heerst, waar krachten bundelen en innovaties voor de economie van morgen aan de orde van de dag zijn. Dát is onze gezamenlijke missie voor deze innovatiecampus in Twente.”

Ook andere delen ondergaan de komende jaren een transformatie

Op het terrein van de Universiteit Twente wordt geïnvesteerd in nieuwe studentenhuisvesting en hotel, nieuwbouw voor de faculteit ITC (Geo-Information Science and Earth Observation), een cluster rondom Health Technology en een doorontwikkeling van hét centrum voor innovatieve bedrijvigheid: The Gallery fase II.
Voor startende ondernemers is een vernieuwend wonen en werken concept in voorbereiding. Ook zijn diverse ondernemers bezig met uitbreidings- en nieuwbouwplannen voor hun groeiende bedrijven. Ook de openbare ruimte krijgt in 2017 een vooruitstrevend karakter met de aanleg van de Flow of Innovation: een high-tech verbindingsroute tussen station Kennispark en de Universiteit.

Kennispark Twente: vernieuwen van de economie van morgen

Met duizenden jonge talenten om de hoek en honderden high tech bedrijven is Kennispark Twente een broedplaats voor vernieuwende technologische producten en diensten die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Samen vernieuwen zij al bijna 10 jaar de economie van morgen en overmorgen. Met 9.300 banen, internationale opschaling van businesscases en starters die uitgroeien tot internationale wereldspelers. Gebaseerd op het onderscheidende high tech profiel van de regio Twente en de effectieve samenwerking tussen overheid, onderwijs, onderzoek en onderwijs in Oost-Nederland.

Ondertekening Kennispark speeds up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderschrift foto:
Met een symbolische ondertekening gaven Provincie Overijssel, gemeente Enschede, HMO,
Flow of Innovation, Universiteit Twente, Demcon, Switch IT Solutions, MetricControl,
Convergence Test- en Meettechniek, Winkels Installatietechniek en ProLeiT het startsein
voor de ambitieuze plannen op Kennispark Twente.