Twentse lobby werpt zijn vruchten af

Twente succesvol in gezamenlijke lobby Den Haag en Brussel

Ruim een jaar werken Regio Twente en de provincies Overijssel en Gelderland samen aan de versterking van de gezamenlijke lobby in Brussel. Deze gezamenlijke inzet heeft de afgelopen tijd succes gehad. Ook in Den Haag staat Twente dankzij een krachtige en vasthoudende lobby steeds beter op de kaart.

Voorzitter van Regio Twente Onno van Veldhuizen: “Mede dankzij de professionalisering en intensivering van de inzet zijn het afgelopen jaar goede resultaten geboekt. Er is steun vanuit Den Haag voor de Overijsselse asbestaanpak, er is Rijksfinanciering  bewerkstelligd voor de aanpak van knelpunten op de N35 tussen Zwolle en Enschede en onze lobby om de penitentiaire inrichting De Karelskamp in Almelo open te houden is geslaagd. Maar het meest in het oog springende resultaat van de krachtige lobby is het behoud van de volwaardige rechtbank in Twente geweest”.

Professionalisering Twentse Belangenbehartiging

De belangenbehartiging van Twente wordt, zowel in Den Haag als in Brussel, intensief afgestemd met die van de provincies Overijssel en Gelderland, waarmee de lobby beduidend meer massa heeft gekregen. De lobbyist voor Twente in Brussel werkt sinds eind 2015 vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies en maakt deel uit van de lobby voor Oost Nederland. Hierdoor is voor Twente op het internationale beleidsterrein een betere informatiepositie in Oost-Nederland ontstaan en is het netwerk in Brussel aanzienlijk uitgebreid.

Het Innovatieprofiel werkt: kansen voor bedrijfsleven

Oost-Nederland is koploper innovatie in de slimme en duurzame maakindustrie en gezondheid waar Europa nu zijn kaarten op zet. Op deze thema’s wordt actief de samenwerking gezocht met andere internationale regio’s. Het Twentse bedrijfsleven profiteert hier van mee doordat buitenlandse partners Twente makkelijker weten te vinden. Daarmee vergroot Twente de kans op Europees geld voor internationale innovatieprojecten. En dat is goed voor de Twentse economie en werkgelegenheid. In Europees verband heeft Oost-Nederland zich aangesloten bij het zogenaamde Vanguard Initiatief, een kopgroep van economisch sterke regio’s met een groot aandeel aan maakindustrie. Van Veldhuizen: “Het Vanguard Initiatief  is een instrument om binnen Europa de bedrijven in de technologisch sterke regio’s met elkaar te verbinden. Daar wordt Twente beter van en daar wordt Europa beter van”.

Bundeling van krachten

Door het bundelen van krachten, soms in wisselende allianties, wist Twente het afgelopen jaar in Den Haag het nodige te bereiken. Zo besloot Minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) dat Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest meer tijd krijgen om samen te komen tot één symfonische voorziening. Een mooi resultaat van een gezamenlijke lobby. 
En over zichtbaarheid gesproken: eind september werd Space53, het internationale test- en ontwikkelcentrum voor drones geopend. Een uniek concept dat toekomstige wereldspelers in de sector voor drones en onbemande systemen aantrekt en een goed voorbeeld van de uitstekende samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. In een recente kabinetsbrief wordt Twente door staatssecretaris Dijksma erkend als potentiële test- en oefenlocatie voor drones in Nederland. 
 
“Door als één front op te trekken hebben we in Brussel en Den Haag successen geboekt die we afzonderlijk nooit gerealiseerd zouden hebben. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt dat wij ons voortdurend als overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen schouder aan schouder inzetten. Het behoud van de rechtbank is het succesvolle resultaat van samenwerking tussen overheden, rechterlijke macht en het bedrijfsleven. Door samen te werken, de neuzen één kant op te hebben en één doel voor ogen, bleef de rechtbank voor Twente behouden” aldus van Veldhuizen. 

Twente richt blik steeds vaker over de grens

De toekomst van Twente ligt voor een belangrijk deel over de grens. De banden met de Duitse buurgemeenten zijn goed en er wordt veel grensoverschrijdend samengewerkt, vooral op het gebied van economie, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van bereikbaarheid. Een grensoverschrijdende oriëntatie is van belang voor het Twentse bedrijfsleven, maar ook bij het creëren van banen zoekt Twente het buurland op.
Een grenseffectentoets voor nieuw beleid begint te landen in Den Haag. Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid met daarin de Enschedese wethouder Patrick Welman heeft in beeld gebracht welke kansen benut kunnen worden om de belemmeringen bij het werken en ondernemen aan de andere kant van de grens weg te nemen. “Op weg naar een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt is er nog ongebruikt potentieel en is er nog een wereld te winnen”. Van Veldhuizen roept op grensoverschrijdend met elkaar in gesprek te blijven. “Deze rechtstreekse onderlinge contacten zijn het beste hulpmiddel bij het verminderen van knelpunten voor het werken en ondernemen over de grens”.
 
Lobby is een kwestie van een lange adem. Veel dossiers lopen door. Van Veldhuizen: “In 2017 gaan we door op de ingeslagen weg. Op 15 maart 2017 staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland. In de aanloop naar de verkiezingen en bij het nieuwe kabinet zullen we de relevante Twentse thema's onder de aandacht blijven brengen”.

Bekijk ook het Jaaroverzicht 2015-2016 Lobby Twente