Kans op werk neemt toe: groei vacatures

Werkgevers vragen om mensen met de juiste skills

In de Twentse arbeidsmarktmonitor van januari is een duidelijke toename van vacatures te zien en een daling van de werkloosheid. Nu de economische groei in Nederland en ook in Twente aantrekt, vertaalt dat zich in de groei van het aantal banen.

Tegen de seizoentrend in daalt de werkloosheid fors en neemt het aantal geregistreerde werkzoekenden af. Werkgevers zijn steeds meer op zoek naar geschikt personeel, waarbij de gevraagde (sociale) vaardigheden en leerpotentie belangrijkere selectie criteria blijken te zijn. Wethouder Economie en Werk, Patrick Welman van de gemeente Enschede “We zien nu eindelijke een duidelijke groei in banen binnen Twente waarbij ook meer vacatures voor lager geschoold dienstverlenend werk worden aangeboden. Werkgevers vinden de juiste skills steeds belangrijker”.

De arbeidsmarktmonitor laat ook zien dat het aantal rechten op een WW-uitkering daalt. En dat ondanks de positieve economische ontwikkeling, het aantal mensen dat voor een inkomen afhankelijk is van een gemeentelijke uitkering licht stijgt. In samenwerking met  de werkpleinen – een samenwerking van gemeenten en UWV – moeten arbeidsmarktpartijen blijven investeren in praktijkleren, in de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs en in werkgeversprojecten. Patrick Welman: “Via uitzendbureaus zijn voor meer mensen instapbanen beschikbaar. Door werkzoekenden hun vaardigheden te helpen ontwikkelen kunnen banen meer binnen hun bereik komen. De ‘vakman van morgen’ die niet alleen beschikbaar, maar ook meer zichtbaar is”.

Aantal vacatures stijgt verder

Aan het eind van 2016 stonden in Twente 3.370 vacatures open. Eind 2015 waren dat er 2.100. Zowel in - veruit de meeste - gekwalificeerde beroepen als in laaggeschoolde functies (bouw, zorg, logistiek) stijgt het aantal openstaande vacatures.

Twentse werkloosheid daalt naar 5,7 procent

In 2015 bedroeg het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 7,2 procent. In het vierde kwartaal 2016 ligt dit percentage voor Twente op 5,7 procent. Twente komt daarmee op zo’n 19.000 personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit betekent een afname van ongeveer 4.000 personen ten opzichte van vorig jaar.

Aantal geregistreerde werkzoekenden in Twente blijft dalen

In het vierde kwartaal 2016 is het aantal NWW-ers in Twente met 1,8 procent afgenomen. Zo’n 35.800 personen stonden eind december als niet-werkend werkzoekende (NWW) geregistreerd. Over heel 2016 is dit aantal gedaald met 15,2 procent. Het aantal NWW-ers is in Twente sterker gedaald dan in Nederland als geheel.

Aantal jongere werkzoekenden daalt sterk

De ingezette daling van het aantal geregistreerd werkzoekende jongeren zet zich ook door in het vierde kwartaal (-7,3 procent). Bijna 2.800 jongeren hadden eind december een NWW-registratie. Dit aantal is in geheel 2016 met 39,1 procent gedaald. In Nederland was deze daling 33,4 procent.

Daling aantal WW-uitkeringen

In het vierde kwartaal 2016 neemt het aantal WW-uitkeringen met 5,5 procent af (landelijk met 2,9 procent). Maar in december neemt dit aantal wel weer licht toe (0,5 procent, landelijk 0,6 procent). Deze stijging is een effect dat vaker te zien is aan het einde van het jaar. Eind december 2016 telt Twente ruim 15.900 WW-uitkeringen. Dit is 2.100 minder dan eind 2015.

WW onder jongeren daalt verder

In het vierde kwartaal is het aantal WW-uitkeringen onder jongeren gedaald met 4,2 procent. Landelijk is dit 2,3 procent. In totaal ontvangen eind 2016 1.050 Twentse jongeren een WW-uitkering. Dit is ruim 300 minder dan eind 2015.

Aantal uitkeringen in het kader van de participatiewet groeit gestaag

In het vierde kwartaal is het aantal gemeentelijke uitkeringen in het kader van de participatiewet in Twente met 0,7 procent gestegen (+100 uitkeringen). In geheel 2016 is dit aantal in totaal met 2,7 procent toegenomen. Deze stijging is in lijn met de landelijke ontwikkeling.

Deze ‘Arbeidsmarktmonitor Twente’ besteedt extra aandacht aan het verwerven en zichtbaar maken van competenties en skills door werkzoekenden en werknemers. Werkgevers vragen om mensen met de juiste skills. Deze vaardigheden zijn vaak door praktijkervaring en -leren gevormd en daardoor minder goed zichtbaar. Daarom is investeren in het zichtbaar maken van deze skills wezenlijk.

De ‘Arbeidsmarktmonitor Twente’ is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt.