De nauwkeurige naalden van DEMCON - Twentse innovatie

DEMCON heeft een innovatieve techniek ontwikkeld die de ingreep bij de behandeling van leverkanker patiënt- en artsvriendelijker maakt.

De gangbare therapie voor de behandeling van leverkanker is het chirurgisch verwijderen van de levertumor.
Bij deze ingreep wordt noodzakelijkerwijs ook veel gezond leverweefsel verwijderd, vanwege de complexiteit van de procedure. Een alternatieve methode is het ableren (‘wegbranden’) van de tumor met radio- of microgolfstraling.
Voordelen van deze ingreep zijn dat er geen grote operatie nodig is en dat er nauwelijks gezond leverweefsel beschadigd wordt. Een nadeel is dat het voor de arts moeilijk is om de naald in één keer goed in de tumor te positioneren.
Wereldwijd zijn er al tientallen oplossingen voor dit probleem bedacht, van eenvoudige hulpmiddelen tot een robot die de naald volledig automatisch inbrengt.

In een Europees onderzoeksproject met partners als Philips en Nucletron zag DEMCON toch kansen voor een aanpak die de naald in één keer correct plaatst én goed past binnen de workflow van de arts.
Bij het ontwikkelen van die patiënt- en artsvriendelijke oplossing werkte DEMCON nauw samen met specialisten uit het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Erasmus MC in Rotterdam.

Lees meer over deze bijzondere innovatie van DEMCON

DEMCON naalden