Informele vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente

Het algemeen bestuur van Regio Twente vergadert informeel woensdag 17 mei 2017 van 17.30 tot 18.30 uur in vergaderkamer 501 in het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 te Enschede.

Ter voorbereiding op de vergadering van 12 juli a.s. vindt een presentatie op hoofdlijnen plaats van de jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018.