Nederland opnieuw de meest concurrerende economie van de Europese Unie

Twente, Eindhoven en Amsterdam dragen in hun sterke ontwikkeling van regionale innovatieve hotspot in Nederland, tezamen met het Nederlandse topsectorenbeleid bij aan een uitzonderlijk innovatief ecosysteem

Nederland staat op de 4e plaats van de mondiale concurrentie-index (Global Competitiveness Index) van het World Economic Forum (WEF) dankzij een sterke basis en innovatie-ecosysteem van wereldklasse. Voor het tweede jaar achter elkaar heeft Nederland de historische topnotering weten te behouden. Deze jaarlijkse graadmeter van internationaal concurrentievermogen is uitgevoerd onder 137 landen.

 Wereldwijd zijn alleen Zwitserland (1ste positie), de VS (2de positie) en Singapore (3de positie) concurrerender. Professor Henk Volberda, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit: “Het was exceptioneel dat Nederland vorig jaar een 4de positie innam van meeste concurrerende economieën. Nederland beschikt ook dit jaar weer over een sterke basis: een infrastructuur van wereldklasse, een goed functionerende overheid en instituties, een goed macro-economisch beleid met gezonde overheidsfinanciën en een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg.”

Naast een sterke basis beschikt Nederland nu ook over een innovatie-ecosysteem van wereldklasse, waar ook de regio Twente een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Dit jaar heeft Nederland volgens Henk Volberda opnieuw aanzienlijke verbeteringen laten zien: “De marktwerking is verbeterd en het is gemakkelijker om nieuwe bedrijven op te richten. Daarnaast is Nederland een van de voorlopers als het gaat om de toepassing van nieuwe technologieën die de basis vormen van de 4de industriële revolutie, zoals kunstmatige intelligentie, robotisering, Internet of Things, cloud computing en 3D printing.” Bovendien stelt Volberda dat “bedrijven voor het eerst weer meer zijn gaan investeren in R&D en veelvuldig samenwerken met kennisinstellingen waardoor hun innovatievermogen aanzienlijk is verhoogd en zij in staat zijn nieuwe digitale verdienmodellen te ontwikkelen”. De snelle adoptie van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving en toepassing binnen bedrijven leidt volgens Henk Volberda tot “een innovatie-ecosysteem dat Nederland in een uitstekende positie plaatst om maximaal te profiteren van de 4de industriële revolutie.”

Twente draagt bij aan innovatief ecosysteem

Het topsectorenbeleid moet samen met het regionaal innovatiebeleid worden doorgezet.
Volgens Volberda heeft het Nederlandse topsectorenbeleid tezamen met de sterke ontwikkeling van de regionale innovaties hotspots Twente, Eindhoven en Amsterdam bijgedragen aan een uitzonderlijk innovatief ecosysteem: “Zonder het gevoerde topsectorenbeleid zou Nederland nooit de 4de plaats hebben bereikt op gebied van innovatie en geavanceerdheid van het Nederlandse bedrijfsleven”.

Twente, dé ondernemende hightech regio

Twente is door haar sterk ontwikkelde hightech maakindustrie, innovatieve startups en een krachtig innovatief MKB een sterke internationale regio. Twentse kennisinstellingen en bedrijven leveren over de hele wereld onderscheidende kennis, kunde en ondernemerschap. Door het stimuleren van innovatie en ondernemerschap op het gebied van techniek en door de toepassing van technische kennis en nieuwe technologie uit Twente groeit ook het toekomstperspectief in andere sectoren. De technologische kracht draagt bij aan de oplossing en zorgt voor innovatie en groei. Het is de ´motor´ in iedere tak van sport en van (inter)nationale waarde, zoals blijkt uit de Global Competitiveness Index.

Agenda van Twente

Uit de evaluatie van de Agenda van Twente  (17 juni 2016) blijkt dat de groei van de sector higtech systemen en materialen (HTSM) in Twente boven het Nederlands gemiddelde ligt.
Doelstelling van de ‘Agenda van Twente’ was dat Twente in 2020 tot de top vijf van Europese regio’s behoort op het gebied van innovatie en technologie en tot de top twee van Nederland. Twente is nog meer een HTSM regio geworden met een erkenning als ondernemende kennisregio waar hét gebeurt op het gebied van HTSM.


Benieuwd naar het volledige rapport? Lees hier meer.

Het Erasmus Centre for Business Innovation van Rotterdam School of Management, Erasmus Universitity (RSM), onder leiding van Prof. dr. Henk W. Volberda, is partnerinstituut van het World Economic Forum en verzamelde de gegevens voor Nederland.

Bron: World Economic Forum