Twente blikt terug op succesvol lobbyjaar

Twente kan terugblikken op een succesvol lobbyjaar. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-3 is veel aandacht voor de thema’s waarvoor de Twente Board in haar lobby aandacht heeft gevraagd. Het nieuwe kabinet geeft gehoor aan de eerdere oproep van Twente om meer te investeren in technologisch onderwijs, toegepast onderzoek en innovatie. Ook maken voor Twente belangrijke sectoren zoals nano en fotonica voortaan deel uit van het topsectoren-beleid. Twente heeft zich daarnaast in Europa en Duitsland in de kijker gespeeld met haar ambities op het terrein van drones en bereikbaarheid. Zo is recent een Europese subsidie van 11 miljoen toegekend aan het project ‘verruiming Twentekanalen en Twentse binnenhavens’.

Vanuit haar kennis- en innovatiekracht is Twente van belangrijke waarde voor een aantal maatschappelijke thema’s waarop het nieuwe kabinet inzet. Het regeerakkoord biedt veel aanknopingspunten voor de regio. Ook ligt er met de Agenda voor Twente (2018-2022) een krachtig investeringsprogramma voor de komende jaren en neemt de regio zelf haar verantwoordelijkheid. Daarbij biedt Twente het kabinet een effectief partnerschap. De Agenda voor Twente vormt de basis voor de gezamenlijke Twentse lobby en geeft de koers aan voor de inzet richting Den Haag, Brussel en Duitsland. Het maakt een doelgerichte lobby mogelijk om resultaten te behalen en partners mee te krijgen. De eerste resultaten van die focus zijn al zichtbaar.

Successen in lobby

Door ook in het afgelopen jaar een krachtig stemgeluid te laten horen in Den Haag, ziet de regio veel van haar wensen terug: extra geld naar belangrijke wegen als de A1 en de N36, het terugdringen van de overlast van goederenvervoer per spoor door de regio, het behoud van de gevangenis en de rechtbank in Almelo, de landelijke testlocatie voor drones op Twente Airport en het aanwijzen van Enschede als regionale cultuur-hub. Ook aan circulaire economie, een belangrijk speerpunt van de Agenda voor Twente, wordt in het regeerakkoord een aparte alinea gewijd. Tevens kijkt het kabinet in het regeerakkoord over de grens en belooft werk te maken van het wegnemen van belemmeringen in grensregio's als Twente.

In Den Haag was 2017 vanwege de Tweede Kamerverkiezingen en de langdurige formatieperiode die daarop volgde een overgangsjaar. Deze beleidsarme periode is door Twente goed benut voor kennismakingsgesprekken met (nieuwe) Kamerleden en bewindspersonen, zowel in Den Haag als in Twente, en voor het organiseren van verschillende werkbezoeken. Daarbij bleken Kamerleden onder de indruk van de unieke kwaliteiten van de penitentiaire inrichting De Karelskamp en het reïntegratiebedrijf De Fabriek in Almelo.

Twente in Europa op de kaart

Twente oogstte tijdens de Open Days in Brussel lof door haar ambities op het gebied van circulaire economie (Mineral Valley) en drones. Daarnaast is de toekenning van de  Europese subsidie van 11 miljoen aan het project ‘verruiming Twentekanalen en Twentse binnenhavens’ de bekroning van een jarenlange lobby voor een verbeterde bereikbaarheid van Twente over water.

Grensoverschrijdende samenwerking neemt grote vlucht

De samenwerking met Duitsland heeft diverse manieren een flinke impuls gekregen. Een greep daaruit: de Interreg projecten ‘Euregio Goederencorridor’ en ‘SpoorRegio zijn met succes afgerond. En het stedennetwerk MONT (Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente) en de EUREGIO hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend waarin zij zich committeren aan afspraken om de bereikbaarheid in het Euregio-gebied te verbeteren.

Jaarverslag lobby Twente

Elk jaar publiceert Regio Twente een lobby jaarverslag waarin een overzicht wordt gegeven van wat er in het afgelopen jaar in Twents lobby-verband allemaal gebeurd is. Een mooi overzicht vol gezamenlijk bereikte successen en mijlpalen. Bekijk het lobby jaarverslag 2017.