Earth is Calling Twente...

De Verenigde Naties heeft voor de komende jaren, tot 2030, een ambitieuze agenda opgesteld voor een duurzame ontwikkeling van onze planeet Aarde. Een set van 17 UN Global Goals beoogt o.a. het probleem van wereldwijde klimaatverandering fundamenteel aan te pakken.

Actuele trends spelen hierbij een bepalende rol, zoals mobiliteit, urbanisatie, infrastructuur, voedselvoorziening, watermanagement, gezondheidszorg, onderwijs, energietransitie, circulaire economie, welvaart en welzijn.
Tal van technologische vernieuwingen en maatschappelijke verbeteringen zijn nodig om deze heldere doelen van de wereldleiders te bereiken.

Twentse onderzoeks- en onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden kunnen kansen pakken om nog meer marktgerichte oplossingen aan te dragen en zo de benodigde veranderingen te realiseren.
Twente biedt al veel oplossingen, wereldwijd. De urgentie is groot, zo weten we allemaal!

Goalkeepers

De toekomst van 2030 begint vandaag De wereld vraagt, Twente heeft antwoorden!
We trekken gezamenlijk op als 'Goalkeepers': ondernemers en werknemers, uitvinders en onderzoekers, professoren en lectoren, sutdenten en startups, marketeers en verbinders, professionals en amateurs. Innovatief Twente draagt regionaal, nationaal en internationaal bij aan technologische vooruitgang.

Perspectief

Met de Agenda voor Twente houden we de kwaliteit van Twente op peil. Daarnaast zorgen we ervoor dat de resultaten en bestedingen van beschikbare (publieke) gelden transparant, zichtbaar en te volgen zijn. De agenda fungeert als “motor” voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. We creëren condities en randvoorwaarden om de techniek in de Twentse praktijk toe te passen. Het toekomstperspectief groeit in alle sectoren en levert arbeidsplaatsen op, zodat meer mensen actief zijn.

Hefboom

Ook het toekomstperspectief van bijvoorbeeld de zorg, landbouw, veiligheid, vrijetijdseconomie en mogelijkheden tot klimaatadaptatie groeit door toepassing van technische kennis en nieuwe technologie.

earth is calling