Kick-off uitvoering nieuwe Agenda voor Twente

Twente investeert in toekomst

Op woensdag 10 januari 2018 was de kick-off voor de uitvoering van het nieuwe investeringsprogramma; Agenda voor Twente. Patrick Welman, voorzitter Bestuurscommissie Agenda van Twente, heeft symbolisch het stokje overgegeven aan Geert Braaksma, voorzitter Twente Board en voorzitter van de nieuwe Sturingscommissie Agenda voor Twente. Daarbij overhandigde hij een 3D geprint motorblok dat de “Techniek als motor van Twente” symboliseert.

Welman: “Ik ben trots dat we dit in Twente met z’n allen voor elkaar hebben gekregen. Hiermee zijn we koploper in Nederland. De Twentse gemeenten hebben echt hun vertrouwen geuit in de kansen voor Twente en leveren daaraan ook een substantiële financiële bijdrage. Twente neemt haar verantwoordelijkheid, de regio investeert met Agenda voor Twente in eigen economie en toekomst.”

 

Agenda voor Twente past in regeerakkoord

Met de Agenda voor Twente hebben de Twentse gemeenten een belangrijke stap gezet om met de partners te investeren in de economische ontwikkeling van Twente. Ze investeren de komende 5 jaar minimaal €7,50 per inwoner per jaar. In het regeerakkoord is volop aandacht voor de regio en is de mogelijkheid geboden om afspraken te maken tussen het Rijk en regio. Twente neemt met dit krachtig investeringsprogramma van zowel bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstelling als overheden, zelf haar verantwoordelijkheid voor de komende jaren en biedt het kabinet een effectief partnerschap.

Succes door focus op techniek

De Twente Index laat zien dat het economische goed gaat in Twente en de focus op techniek haar vruchten afwerpt. De groei van de werkgelegenheid in de ICT en technieksector is fors in vergelijking tot Nederland. Dit leidt ook tot meer banen in andere sectoren zoals logistiek en dienstverlening. De Twentse technologie bedrijven leveren wereldwijd unieke oplossingen en vormen samen met de onderwijsinstellingen een solide basis voor de toekomstige economische ontwikkeling van Twente. Tegelijk zien we krapte ontstaan op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren, vooral in techniek, zorg en logistiek. Meer dan genoeg uitdagingen om de kansen voor onze regio te benutten.

De Agenda voor Twente is een regionale agenda om gezamenlijk te investeren in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Twentse gemeenten hebben samen met de Twente Board en partners (bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstelling) de nieuwe Agenda voor Twente vormgegeven. De Agenda kent een dynamische programmering gericht op kansrijke en regionale initiatieven. Initiatieven en projecten die bijdragen aan deze unieke technologische topregio en de vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat, Circulaire economie & duurzaamheid.

Agenda van Twente 2 klein

 

                                                      

 

 

 

 

 

Patrick Welman draagt stokje over aan Geert Braaksma    

 

            Agenda van Twente 5 klein

Samen investeren in de toekomst #AgendavoorTwente