Marktdag Aanbesteden Werken Twente

In Twente kopen de veertien gemeenten voor ca. 900 miljoen euro in. Omgerekend is dit ca.1500 euro per inwoner per jaar. Het gaat om de aanleg van infrastructuur, verduurzaming vastgoed en onderhoud groen, maar ook om inkoop van catering, schoonmaak en thuiszorg. Op deze markt van vraag en aanbod gaat het dus om grote belangen.

Op donderdag 22 februari a.s., vanaf 13.00 uur, bij Preston Palace in Almelo, is de Marktdag Aanbesteden Werken Twente.

Door Matthijs Huizing zal worden ingegaan op het Actieplan Beter Aanbesteden dat onlangs is uitgebracht. Een bijeenkomst waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in gesprek gaan over diverse thema’s rond aanbesteden. Hierbij kan gedacht worden aan het uitnodigingsbeleid van gemeenten: hoe komt een bedrijf in aanmerking voor een opdracht? En over de invulling van SROI: welke eisen worden er gesteld aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of hoe kan ik stagiaires betrekken?
In de workshops wordt ook aandacht geschonken aan Circulair Aanbesteden en het betrekken van ondernemers bij de formulering van opdrachten.

Het doel van de bijeenkomst is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? En, wilt u contact met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers? Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennismaken!
Wij ontmoeten u graag op 22 februari a.s.

 

Zie voor meer informatie: www.mkbmidden.nl/agenda    

De Marktdag Aanbesteden wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het URBACT project Procure. Gemeente Almelo ontwikkelt in het Procure project samen met publieke partners een aanpak om inkoop meer bij het regionale mkb te beleggen www.urbactalmelo.nl