Routeorganisaties Overijssel zetten in op samenwerking

Theehuis Sprakel in het Bos in Enschede was donderdag 29 maart het decor voor de ondertekening van de intentieovereenkomst tussen alle routeorganisaties in Overijssel. De overeenkomst is het startschot voor een intensieve samenwerking om de kwaliteit van alle routes, zoals wandel- en fietsroutes, in Overijssel verder uit te bouwen. Hier plukken de recreanten en toeristen die gebruikmaken van de wandel- en fietsroutes in Overijssel de vruchten van.

Wandelen en fietsen is één van de meest ondernomen activiteiten van toeristen en recreanten in Overijssel. Door de routeorganisaties is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de routestructuren en dat is goed terug te zien in de waardering door toerist en recreant.

De routestructuren zijn gewaardeerd als een vijf-sterrennetwerk.

De ontwikkelingen gaan razendsnel en steeds meer typen recreatie maken gebruik van de routestructuren. Om mee te gaan met de ontwikkelingen en de kwaliteit vol te houden is continuïteit, samenwerking en investeren volgens alle betrokken organisaties belangrijk.

“We hebben een ontzettend mooie basis aan routestructuren in Overijssel. Deze ontwikkeling willen we graag behouden en verder uitbreiden. Daarom zetten we de aankomende jaren in op samenwerking met alle routeorganisaties van Overijssel” aldus Han van den Heuvel van Routenetwerken Twente.

Eén van de samenwerkingsprojecten is het routeportal. In het routeportal kan de toerist en recreant via het bestaande netwerk een eigen route samenstellen. Verder gaan de organisaties samenwerken op bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, monitoren van de kwaliteit en kennisoverdracht. Niet alleen de routeorganisaties zijn hier belangrijk in, maar ook de gemeenten, provincie en ondernemers.
Provincie Overijssel is blij met deze ontwikkeling. De gezamenlijke ambitie is nodig om de kwaliteit van de routestructuren te waarborgen en daarmee dé fietsprovincie van Nederland te zijn.

ondertekeing intentieovereenkomst routeorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondertekening van de intentieovereenkomst tussen de routeorganisaties van Overijssel door:
Jacob van Olst (directeur Landschap Overijssel), Arno Bosch (voorzitter recreatie gemeenschap Salland), Hans van Agteren (Dagelijks bestuur Regio Twente  / wethouder gemeente Enschede) en Henk van Voornveld (directeur Marketing Oost)

copyright foto: Marb Consultancy