N18 open voor alle autoverkeer

Het heeft meer dan 15 jaar gekost om het plan tot uitvoering te brengen, maar de nieuwe N18 is nu een feit!
Met vereende kracht hebben Rijk/RWS, provincie Overijssel en Gelderland, Regio Twente en Regio Achterhoek, twee Waterschappen en de vijf 'N18-gemeenten' een droom uit laten komen.

Deze nieuwe N18 verbindt, als onderdeel van de Twenteroute, Twente met de Achterhoek. Bij de opening op 2 mei sprak men zelfs over een huwelijk van deze beide regio’s.
De N18 is in eerste instantie aangelegd om beide regio’s beter te verbinden, maar ook om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Daarom gaat het verkeer nu om Usselo, Haaksbergen en Eibergen heen. 

Bij de aanleg van de nieuwe weg is ook rekening gehouden met het milieu. Er is ‘stil’ asfalt (ZOAB) gebruikt, er zijn op diverse plaatsen geluidsschermen aangebracht, bomen geplant én er is een heel nieuw stuk natuurgebied ingericht. Dit laatste was nodig omdat er door de aanleg van de weg ook natuur verdwenen is. 

Regio Twente heeft in totaal 12 miljoen euro bijgedragen aan de Twenteroute: 11 miljoen aan de N18, waarvan 3 miljoen euro komt vanuit de Agenda van Twente, en 1 miljoen euro aan de nieuwe ontsluiting bij Haaksbergen.

Tijdens de openingshandeling op 2 mei reden de eerste auto’s toeterend en met zwaaiende passagiers achter de controlewagen van RWS aan over de nieuwe N18; het was een vrolijke boel.

De N18 middel

 

vlaggen N18 klein Onno kopje koffie op N18 klein

opening N18 middel