Nieuwe uitgave Twentse arbeidsmarktmonitor online

De Twentse arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt. In de monitor zijn onder meer ontwikkelgrafieken op arbeidsmarktindicatoren, ‘specials’ met geduide  thematiek en tabellen op maat voor gemeenten te vinden. De ‘Twentse arbeidsmarktmonitor’ wordt 4x per jaar gepubliceerd.

Enkele highlights in de uitgave van juni 2018 (cijfers t/m eind maart 2018):

  • Werkloosheid in Twente daalt snel. Nederland in 2017 van 6,0% naar 4,9%, Twente van 6,7% naar 5,2%
  • Aantal nieuwe vacatures per maand is sinds januari 2017 in Twente met 75% gestegen,  aantal openstaande vacatures is ook toegenomen (+55%). Dit laat zien dat het voor werkgevers moeilijker wordt om vacatures vervuld te krijgen. In Twente staan ruim 2.500 technische vacatures open.
  • Het aantal beroepsgroepen met ‘krapte aan personeel’ is in Twente toegenomen. Hieronder technici, ict-ers, verpleegkundigen, verleners van persoonlijke diensten. Over 2017 is de daling van aan WW- uitkeringen in Twente groter dan in Nederland gemiddeld (Twente -28%, Nederland -22%)
  • Het aantal gemeentelijke WWB uitkeringen (bijstand) tot aan pensioenleeftijd in in Twente over het jaar 2017 met 2% afgenomen, en stabiliseert zich in de eerste helft 2018.
  • Groei logistieke bedrijvigheid in Twente door positieve ontwikkelingen in sectoren (internet)handel, bouw, overslag en wegtransport. Aantal openstaande vacatures voor logistieke medewerkers is sinds januari 2017 verdubbeld.
  • Twente kent een ‘onbenut arbeidspotentieel’ van ongeveer 44.000 mensen die (aanvullend) werk zoeken; hieronder 14.000 werklozen in de CBS definitie: mensen die aangeven geen betaald werk te hebben, actief werk te zoeken en direct beschikbaar te zijn.


In deze arbeidsmarktmonitor is tevens een special ‘Arbeidsmarktuitdagingen in de logistieke sector’ opgenomen (pagina 17).

Lees hier de Arbeidsmarktmonitor Twente juni 2018, incl. special ‘Arbeidsmarktuitdagingen in de logistieke sector'