Nieuwe bestuursleden Regio Twente

Na de gemeenteraadsverkiezingen in april dit jaar zijn de nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders in de 14 Twentse gemeenten bekend.  Dat betekent ook een wisseling in het bestuur van Regio Twente.

De Regio kent naast een dagelijks en algemeen bestuur,  ook diverse bestuurlijke overleggen. In de afgelopen weken zijn de nieuwe voorzitters en plaatsvervangers van deze bestuurlijke overleggen benoemd. Dit zijn de vertegenwoordigers vanuit de 14 Twentse gemeenten die plaatsnemen in het bestuur van Regio Twente.