'Water en het Klimaat' staan centraal tijdens 7e editie van de uitvinderswedstrijd voor Twentse basisscholen

Tijdens de open dag van Technology Base op zondag 16 september om 12.30 uur lanceerden bestuursvoorzitter Anka Mulder (Hogeschool Saxion) en bestuurslid Nettie Aarnink (Waterschap Vechtstromen) in aanwezigheid van gedeputeerde Eddy van Hijum de RED Engineers Challenge 2019

Techniekonderwijs staat hoog op de agenda in ondernemend hightech Twente. Het aantal techniekstudenten in Twente groeit jaar op jaar. Tegelijkertijd zijn nog veel meer techniektalenten nodig voor het Twentse bedrijfsleven. Jaarlijks organiseren Hogeschool Saxion en Universiteit Twente – ondersteund door Techniekpact Twente – de RED Engineers Challenge, de uitvinders- en ontwerpwedstrijd voor in techniek geïnteresseerde Twentse kinderen in groep 6 en 7.

Onder de noemer ‘Water en het klimaat’ daagt Waterschap Vechtstromen alle uitvindertjes, ontwerpers en techkids op de 250 basisscholen in Twente uit om creatieve oplossingen te bedenken voor de toenemende waterproblemen in de wereld door klimaatverandering: extreme hoosbuien, overstromingen, maar ook meer perioden van droogte zoals we die afgelopen zomer hadden in Nederland. Het waterschap kan deze problemen niet alleen oplossen. Bedrijven, boeren, gemeenten, burgers, leraren en kinderen zullen moeten helpen. Allemaal zijn ze op zoek naar nieuwe oplossingen en slimme innovaties om de waterproblemen op te lossen. En niet alleen in Nederland; dit speelt over de hele wereld. Water en klimaatverandering is niet voor niks een belangrijk onderdeel van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

‘Earth is calling … Twente’

De wereld vraagt om oplossingen voor een duurzamer beheer van de Aarde. Doel van de RED Engineers Challenge is om meer en meer kinderen te interesseren voor en laten leren over wetenschap en technologie in een maatschappelijke context. In Twente komt die collectieve context reeds tot uitdrukking in het thema: ‘Earth is calling … Twente’. Door nadrukkelijk een koppeling te maken met urgente ecologische, economische en sociale wateruitdagingen waar de wereld en Twente voor staan, kunnen nieuwe, duurzame oplossingen voor een betere toekomst worden gevonden bij hen die de toekomst hebben: de Twentse ‘techniek-nerds in de dop’, allemaal van Generatie Z.

Verbeter de wereld, kies voor techniek

Techniekonderwijs in Twente staat hoog op de agenda. In 2015/2016 was het aandeel Twentse studenten dat een techniekopleiding in Twente of de rest van Nederland volgt reeds 35,5%. De ambitie van Twente is dat dit aandeel Twentse studenten stijgt van 30% in 2016 naar – het beoogde landelijke gemiddelde van – 40% in 2020, of hoger. De streefwaarde van 35% voor het jaar 2018/2019 had de hightech-regio Twente al bereikt in het jaar 2015/2016. Op de vacaturebank van Twente.com is momenteel het aantal openstaande ‘techniek’-vacatures met ruim 480 en ‘ICT’-vacatures met ruim 320 onverminderd hoog. Hoe meer Twentse kinderen – jongens én meisjes – worden geïnspireerd voor hun vervolgopleiding en toekomstige werk in (water)techniek en ICT, des te beter kan in Twente worden voorzien in de grote vraag naar technisch opgeleide collega’s. UT, Saxion en RoC bieden een breed totaalpallet aan technische studies.


De ontwerpwedstrijd RED Engineers Challenge 2019 wordt gesponsord door Waterschap Vechtstromen en ondersteund door Techniekpact Twente.

2019 RED ENGINEER v1.00

 

 

 

 RED engineers