• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Europa versterkt Twente

Twentse delegatie op werkbezoek in Brussel

Twentse bestuurders hebben deze week in Brussel (nader) kennis gemaakt met de Europese mogelijkheden voor Twente. Het Twentse programma van de Europese Week van Regio’s en Steden (EWRC) was gericht op alle facetten van het Europese speelveld. Een belangrijk onderdeel was inzicht krijgen in de mogelijkheden die Europese fondsen bieden. Europese subsidie kan projecten een stap verder brengen of de uitvoering ervan versnellen. Het werkbezoek vond plaats op dinsdag 9 oktober en woensdag 10 oktober.

Twente ontvangt jaarlijks zo’n 52 miljoen euro subsidie uit Brussel (82 euro per inwoner) en daarnaast stelt de Europese Investeringsbank circa 65 miljoen euro aan leningen en garanties beschikbaar aan het MKB en infrastructuurprojecten. Europa investeert dus per jaar ruim 117 miljoen euro in onze regio.

Europese fondsen vliegwiel voor regionale ontwikkeling

Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen: “Europese fondsen zijn een vliegwiel voor regionale ontwikkeling. Twente heeft daar de afgelopen jaren succesvol van kunnen profiteren”. Europa co-financiert in Twente verschillende projecten op het gebied van innovatie, economische ontwikkeling, energie en klimaat, natuur en infrastructuur. “Voor Twente is dit een belangrijke impuls om economisch competitief te blijven. Naast geld gaat het daarbij ook om kennis en innovatie die structuurversterkend zijn”.

Hoe fondsen te benutten

Tijdens het werkbezoek aan Brussel nam Vincent Ketelaars, directeur adviesbureau ERAC (European and Regional Affairs Consultants) de Twentse delegatie mee in de wereld van de Europese fondsen en financieringsprogramma’s. Hij ging in op de vraag hoe de regio in de toekomst deze Europese fondsen nog effectiever kan benutten. Eerder heeft ERAC in opdracht van Regio Twente een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van Europese fondsen voor voorgestelde projecten in het uitvoeringsprogramma 2018-2019 van de ‘Agenda voor Twente’ zoals een grensoverschrijdend fieldlab circulair bouwen, een project om realtime feedback te geven tijdens trainingen en ideeën voor een “Crimescene Fieldlab”.

Verkenning ERAC besteding Europese middelen

De Provincie Overijssel liet onderzoek doen door ERAC hoeveel geld er uit Europa naar Overijssel komt en waar het geld aan besteed wordt. Doel is om inzicht te krijgen en (nog) meer gebruik te maken van Europese middelen voor regionale ambities. Vanaf het begin van de programmaperiode 2014-2020 tot de peildatum 1 juli 2018 is ruim 251 miljoen euro aan Europese subsidie toegekend aan organisaties in Overijssel. Specifiek voor Twente gaat het om ruim 197 miljoen aan Europese middelen. De inzet van 197 miljoen euro heeft uiteindelijk geresulteerd in een economische impuls in de regio van 334 miljoen euro (multiplier effect). Met dat geld werden in Twente in totaal 1134 projecten gefinancierd. Een prestatie van formaat! Van Veldhuizen: “Op dit stevige fundament kan Twente verder bouwen. Veel kennis is aanwezig, netwerken zijn gevormd, er ligt een stevige regionale agenda. We merken dat de belangstelling voor de regio vanuit binnen- en buitenland toeneemt. Het is nu zaak om daar in de volgende Europese programmaperiode nog meer business uit te genereren. Ook lobbyen we samen met medeoverheden in Brussel om het belang van de Europese Structuurfondsen op tafel te houden. Deze middelen hebben we vooral voor het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking hard nodig”.

Europese Week in Brussel

Twente nam voor de 13e keer deel aan de Europese Week van Regio’s en Steden in Brussel. De EWRC is een jaarlijks evenement in Brussel waarop regionale en lokale overheden goede praktijken en kennis uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. De EWRC maakt duidelijk wat de kracht van Europa is. Die kracht zit in de samenwerking.

foto small