• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Gemeenten op weg naar een Afvalloos Twente

Regio breed is de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner drastisch gedaald.

Tijdens het Twents Afvalsymposium met de ondertitel: “Hoe gaan wij bewust om met grondstoffenschaarste” op 18 oktober jl. benadrukte regionaal bestuurlijk trekker  Afvalloos Twente Richard Kortenhoeven, dat de gemeenten op de goede weg zijn naar een Afvalloos Twente. De ruim 100 Twentse raadsleden, bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen op het gebied van afval, zagen dat het aantal kilo huishoudelijk afval is gedaald van nog 203 kilo in 2013 naar 132 in 2017. Dit is een daling van 71 kilo per inwoner  per jaar. Dit betekent een daling van 35% in drie jaar.

Gezamenlijke ambitie: een Afvalloos Twente!

De Twentse gemeenten hebben in 2013 een gezamenlijke ambitie uitgesproken om tot een Afvalloos Twente te komen in 2030, dat wil zeggen 50 kg huishoudelijk restafval of 90% afvalscheiding per inwoner per jaar.
De weg daar naar toe is per gemeente verschillend, het einddoel is hetzelfde.

Twents Afvalsymposium2018

 

De groei naar een circulaire  economie

Uit goed gescheiden afvalstromen kunnen waardevolle grondstoffen worden gehaald. Maar alleen goed scheiden is niet voldoende. We moeten ook verspilling tegengaan en zorgen dat er minder afval ontstaat. Zo groeien we uiteindelijk door naar een circulaire economie.


Door deze inspirerende avond en een zaal vol enthousiaste deelnemers, ga ik vol vertrouwen de toekomstige uitdagingen aan op het gebied van circulaire economie”, aldus regionaal bestuurlijk trekker Afvalloos Twente Richard Kortenhoeven.

Is afval nog steeds afval?

Met deze vraag trapte Winnie Sorgdrager, voorzitter landelijke Taskforce Herijking Afvalstoffen het symposium af. Vervolgens benoemde ze dat de huidige afvalwet- en regelgeving een belemmering vormt voor circulaire economie en innovatie. Dit is het thema waar de landelijke Taskforce zich het komende half jaar op gaat richten. Rond de zomer levert de werkgroep een rapport op met aanbevelingen.

Circulaire textiel

“In Twente, met haar rijk textielverleden, zijn alle voorwaarden aanwezig voor het mechanisch en chemische recyclen van textiel”, aldus Ger Brinks en Anton Luiken van het textielnetwerk Texplus. Afgedankt en ingezameld katoen wordt dusdanig bewerkt, dat er een nieuwe en duurzamere vezel ontstaat waarmee weer nieuwe kleding wordt gemaakt.

Ook jij kunt het verschil maken!

Kreten als: “Afval is van ons allemaal” en “Ook jij kunt het verschil maken!” kwamen tijdens de avond voorbij.
De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, sprak de aanwezigen toe via een vlog en gaf het belang aan van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Tevens heeft hij een campagne gelanceerd: Pick-up 10-up 10. Als iedereen tien stuks zwerfafval opruimt en dat registreert in de App, werken we samen aan een schone omgeving.

Bij Twente Milieu kun je een deelcontainer aanvragen die je in je eigen wijk kunt plaatsen om spullen te delen, zoals boeken, kleding maar ook levensmiddelen. De Hengelose trashpacker Tijmen Sissing richt zich juist op zwerfafval in ‘backpacklanden’. Vol energie zegt hij: “Onderschat niet de kracht van het individu op de maatschappij”. Hij heeft plannen om een regionale trashpackactie in Twente op te zetten.

Al deze initiatieven dragen bij aan een schoner leefomgeving, minder afval en meer bewustwording.