• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Krapte op Twentse arbeidsmarkt in toenemend aantal beroepen

Arbeidsmarktmonitor: inzicht in cijfers en trends op Twentse arbeidsmarkt

De Twentse arbeidsmarktmonitor van november laat zien dat het aantal openstaande vacatures in Twente toeneemt. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er 6.700 vacatures open, Dat zijn er 1000 meer dan in december 2017. In het derde kwartaal van 2018 daalt de werkloosheid in Twente net als in het vorige kwartaal relatief sterker dan in Nederland als geheel. Ook de afname van het aantal WWB-uitkeringen (bijstand) in Twente heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. Ontwikkelingen die zich vertalen in een ‘verkrapping’ van de arbeidsmarkt: personeelsschaarste in Twente beperkt zich niet (langer) tot technische en ICT-beroepen. De Twentse Arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt.

Het is een goede zaak dat het toenemend aantal vacatures nu eindelijk ook gepaard gaat met afname van bijstandsuitkeringen. Punt is nu om te blijven investeren in een duurzame Twentse arbeidsmarkt met voldoende talent en vakmensen,” aldus Arjan Kampman (voorzitter portefeuillehouders-overleg Arbeidsmarkt en wethouder Arbeidsmarkt van de gemeente Enschede).

Meer vacatures

De vraag naar personeel groeit door. Het aantal nieuw gemelde vacatures in Twente bedraagt in het tweede kwartaal van dit jaar 7.900. Dat is 20 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2017. In dezelfde periode stijgt het aantal nieuwe vacatures in Nederland als geheel met 21 procent. Ook het aantal openstaande vacatures loopt verder op. Eind juni staan er 6.700 vacatures open, terwijl dat er december vorig jaar 5.700 waren. Er staan vooral veel vacatures voor technische beroepen open.

Minder werkloosheid

In 2017 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 5,2 procent. Eind september 2018 waren circa 12.500 personen werkloos in Twente. Dit komt neer op 3,9 procent van de beroepsbevolking. Landelijk is dit 3,8 procent. Dat betekent in Twente een daling van 1,3 procent.

Sterke afname WWB-uitkeringen aan jongeren

Eind september 2018 zijn er in Twente 14.181 lopende WWB-uitkeringen. Dit is 3,1 procent minder dan een kwartaal eerder. Kijkend naar het aantal WWB-uitkeringen voor Twentse jongeren tot 27 jaar is te zien dat de uitkeringen in het derde kwartaal met 7,5 procent afnemen. Eind september 2018 zijn er 1.634 lopende WWB-uitkeringen voor jongeren in Twente. Dat is 12 procent van het totaal aantal WWB-uitkeringen.

Arbeidsmarkt in tweede kwartaal 2018 meer gespannen

De grotere behoefte aan personeel en de afname van de werkloosheid vertaalt zich in meer spanning op de Twentse arbeidsmarkt. Werd de ruimte op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal nog aangeduid als ‘gemiddeld’, in het tweede kwartaal is dat voor Twente ‘krap’ (veel vacatures bij weinig aanbod). Voor de ICT-beroepsgroep kan de Twentse arbeidsmarkt zelfs aangeduid worden als ‘zeer krap’. Daarnaast is het moelijker vacatures in te vullen in de dienstverlenende, technische en transport / logistieke beroepsgroepen. Dat geldt bijvoorbeeld voor software- en applicatieontwikkelaars, elektrotechnische ingenieurs, keukenhulpen, loodgieters, vuilnisophalers en vrachtwagenchauffeurs.

Minder doorstroom van flexwerk naar duurzame vaste dienstverbanden

In de periode 2007-2015 is de doorstroom van een flexibel dienstverband naar vast dienstverband  afgenomen. Landelijk stroomde 11 procent van de werknemers die in 2015 begonnen als flexwerker binnen een jaar door naar een vast dienstverband. In Twente was dat aandeel kleiner, namelijk 8 procent.  In Twente had 60 procent van de Twentse flexwerkers in 2015 na een jaar nog altijd geen vast dienstverband.

 

Twentse Arbeidsmarktmonitor