• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Regio Twente werkt mantelzorgvriendelijk

Op 12 november 2018 heeft Regio Twente van de Stichting Werk en Mantelzorg de erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” gekregen. Regio Twente wil dat medewerkers die geconfronteerd worden, of te maken krijgen met mantelzorgtaken, of al jaren mantelzorg met hun werk combineren, dit op een evenwichtige manier kunnen en blijven doen. Het zorgen voor een ander is immers een kernkwaliteit van de medewerkers van Regio Twente . Een goede balans tussen werk en mantelzorg is daarbij essentieel om duurzaam inzetbaar te zijn voor de organisatie.

Regio Twente is in het najaar van 2016 begonnen met het project Mantelzorg en werk. Een project dat mede mogelijk is gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Het resultaat is dat het organisatie-kennissysteem is gevuld met nuttige informatie voor medewerkers en leidinggevenden. Op het Intranet van de organisatie wordt minimaal elke maand nieuws en/of tips gedeeld. Verder is er een apart budget beschikbaar gesteld voor inzet van externe hulp, cursussen en teamgespreken.

Elk jaar wordt er op of rondom de 'Dag van de Mantelzorg' speciale aandacht besteed aan de mantelzorgers binnen de organisatie.
De organisatie bevordert de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s. Daarnaast zijn er voor de medewerkers maatwerkoplossingen mogelijk gemaakt.

Afdeling P&O heeft twee medewerkers - de zgn. interne experts - die actief blijven op het onderwerp mantelzorg en hun deskundigheid hierover blijven bevorderen door gebruik te maken van het aanbod van experts.

Uitgebreide informatie over de stappen die de Regio heeft ondernomen om deze erkenning te mogen ontvangen zijn hier te lezen.

Erkenning Mantelzorgvriendelijke organisatie