Impact starts with... Twente!

De Rode Loper 2019 samengevat: Minister-president Rutte over de klimaatdoelstellingen, Mister Duurzaam Harm Edens als inspirerende, maar ook kritische presentator en talrijke slimme oplossingen voor wereldwijde uitdagingen van bedrijven uit ondernemend Twente. Uitdagingen die we het afgelopen jaar met elkaar zijn aangegaan en die we ook in de komende jaren met elkaar aangaan, want zoals Premier Rutte al zei: “Het innovatieve vermogen van Twente is bewonderingswaardig en er liggen in de milieutransitie en het Klimaat Akkoord enorme kansen voor het Twentse bedrijfsleven. Daarnaast vervult Twente een belangrijke brugfunctie naar Duitsland, zodat grensoverschrijdend kan worden samengewerkt aan de doelen voor 2030. De sleutel voor succesvol ondernemerschap ligt in samenwerking. Alleen door samen te werken kan de vernieuwing voor een volhoudbare toekomst worden versneld”.

 

Op de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst ‘De Rode Loper’ was minister-president Mark Rutte dit jaar de eregast van de Twentse netwerkorganisatiesin Ondernemend Twente.

De premier is ambitieus in het realiseren van de 17 werelddoelen die zijn opgesteld tijdens de klimaatconferentie in Parijs, Frankrijk, in 2015. Nederland wil in 2030 maar liefst 49 procent minder CO2uitstoten.

Vele Twentse bedrijven leveren tal van slimme ‘innovaties met een missie’ om met duurzame oplossingen bij te dragen aan een volhoudbare toekomst op onze planeet. De premier pleitte voor meer ‘liefde voor het leven’ in plaats van angst voor de toekomst.
Lees meer...

rode loper twente 2019