Twentse raadsleden en Statenleden verbinden, ontmoeten en netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 31 januari vindt er een Nieuwjaarsbijeenkomst van de Twenteraad plaats voor alle Twentse raadsleden. De Provinciale Statenleden en bestuurders van het Waterschap Vechtstromen, die aan de vooravond staan van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen, zijn deze avond te gast.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst wordt een beter beeld gegeven van de opgaven en initiatieven in de te sluiten Regio Deal Twente. Dé deal die ook een impuls geeft aan de Agenda voor Twente.

De deelnemers gaan in het stadhuis Almelo in gesprek over de betekenis en impact van de Regio Deal voor Twente, haar inwoners, bedrijven en instellingen. Speciale gast deze avond is  Andries Heidema, Commissaris van de Koning in provincie Overijssel.

Samen investeren in de toekomst

Het Rijk stelt 30 miljoen beschikbaar voor de Regio Deal Twente.
Twentse gemeenten, provincie Overijssel, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen zetten zich samen met partners als Waterschap Vechtstromen in voor een sterke regio. Met de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtig Twente. De regio is zo in staat om haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen.

De komende maanden werken alle partners in Twente, de provincie Overijssel en het Rijk de inhoud van de Regio Deal verder uit.

 

Achtergrondinformatie