• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twente investeert met Fonds voor Vakmanschap in Leven Lang Ontwikkelen

Start Twents Fonds voor Vakmanschap

Woensdag 30 januari 2019, was de officiële aftrap van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Tijdens deze aftrap zijn de eerste scholingscheques uitgegeven waarmee de Twentse vakman of vakvrouw gebruik kan maken van het fonds. Zo investeert hij/zij in zichzelf, in zijn/haar werkomgeving én in werkplezier waardoor vakmensen zich blijven ontwikkelen voor een veerkrachtige arbeidsmarkt. Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen!

De arbeidsmarkt in onze regio verandert in een hoog tempo door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Investeren in vakmanschap blijft een must om de Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen het mogelijk om vakmanschap en talent blijvend te ontwikkelen via het Twents Fonds voor Vakmanschap.

“In Twente werken veel mbo’ers die relatief weinig doen aan her- bij- en omscholing. Dit willen we gaan stimuleren om de mismatches te voorkomen en op te lossen. We stimuleren zo ook een leven lang ontwikkelen. Laagdrempelige toegang, ook in financiële zin, is daarvoor essentieel. En dat is mogelijk met dit Twentse Fonds”, zo benadrukt John van der Vegt als lid van de Twente Board die aanjager is van het fonds.

Kansen voor vakmensen in Twente

De Twentse economie vraagt om goed gekwalificeerde vakmensen, waarvan er steeds minder zijn. De behoefte aan veel arbeidskrachten blijft in de komende jaren, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, maar ook voor de vervanging van werknemers die met pensioen gaan. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met theoretische opleidingen, maar ook – in aantallen zelfs meer – mensen met praktische opleidingen (Twente Index 2018). Er is een tekort aan personeel maar ook een (toekomstige) mismatch op de arbeidsmarkt. Kortom er zijn volop kansen voor vakmensen op de Twentse arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen.

Hoe werkt het fonds

Werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen tot en met MBO niveau 4  kunnen gebruik maken van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Edwin Kamp, manager Twents Fonds voor Vakmanschap geeft aan: “Zij kunnen een persoonlijke cheque aanvragen tot maximaal € 5000,- om scholing te bekostigen en krijgen ondersteuning van een loopbaanconsulent van het Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation. Zij voeren tevens een loopbaangesprek en beoordelen de aanmelding om vervolgens gezamenlijk met de deelnemer een scholingsplan op te stellen”. Meer specifieke informatie hierover via twentsfondsvoorvakmanschap.nl 
Ook kan via deze website een scholingscheque worden aangevraagd. 

Het Twents Fonds voor Vakmanschap is mogelijk door financiering van vanuit de Agenda voor Twente, het investeringsprogramma (2018-2022) waarin ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden de krachten bundelen voor een technologische, innovatieve en sterke regio. En ook de provincie Overijssel, het Rijk en het bedrijfsleven dragen financieel bij aan het fonds.

Start Twents Fonds voor Vakmanschap 2