• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Regio Twente en provincie Overijssel zeer verheugd met extra investering Twentekanalen

Minister van Nieuwenhuizen investeert 72 miljoen euro extra in verruiming Twentekanalen

Zeer goed nieuws voor het goederenvervoer over water: het project verruiming Twentekanalen krijgt extra geld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verdieping van de Twentekanalen zorgt voor een impuls voor de regionale economie en werkgelegenheid. Grotere schepen kunnen de omliggende havens en bedrijven in Twente bereiken.

Gerard Gerrits, portefeuillehouder Mobiliteit van Twente, reageert zeer verheugd: “Fantastisch nieuws voor Twente! Wij zijn erg blij met de extra toezegging van de minister. Het is een enorme, maar broodnodige investering. Het Twentekanaal is de economische levensader voor tientallen ondernemingen. Vooruitlopend op de verruiming van de Twentekanalen is door Twentse ondernemers de afgelopen jaren circa 490 miljoen euro geïnvesteerd. Het gaat om uitbreiding, nieuwbouw productielocaties, de bouw van een containerterminal en zelfs een schip dat niet in het huidige, maar wel in het verdiepte kanaal kan varen.”

Ook gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit in de provincie Overijssel, is blij met de forse investering van het Rijk: “Twente is een belangrijk logistiek knooppunt tussen de Rotterdamse haven en Noord- en Oost-Europa.
Met de aanpak van de Twentekanalen kunnen ook grotere schepen, in de klasse Va met een aflaaddiepte van 2,80m, in deze regio komen. Dat is belangrijk voor het stimuleren van het goederenvervoer over water. De Overijsselse waterwegen bieden daar ook nog volop ruimte voor. Met het huidige vrachtvervoer over de Twentekanalen halen we zo’n duizend vrachtwagens van de weg. Dat is goed voor de bereikbaarheid en luchtkwaliteit van onze steden en dorpen en de werkgelegenheid in deze regio.”

Samenwerking ondernemers, Regio en provincie

Bij inspecties is gebleken dat een deel van de damwanden in het kanaal slechter was dan voorzien. Ook waren er onzekerheden rondom de grondwaterbeheersing. Rijkswaterstaat heeft daarom eind 2017 de aanbesteding voor de verruiming van de Twentekanalen moeten intrekken. De afgelopen maanden is door betrokken ondernemingen, gemeenten, Regio Twente en provincie Overijssel intensief overleg gevoerd met het Rijk. Dit had maar één doel, de minister overtuigen van de noodzaak van de verruiming en te nemen extra maatregelen.
De minister heeft vandaag besloten om een aanvullend budget van 72 miljoen beschikbaar te stellen. “De opluchting bij bedrijven en overheden is groot door het positieve besluit van de minister” aldus Gerrits. Voor onder andere de verruiming en opwaardering van de kades is door Brussel ook nog eens 11 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Belangrijk voor regio Twente

De hele regio kent zo’n 45 watergebonden bedrijven, waar 5100 mensen werken. Jaarlijks passeren zo’n 12.000 vrachtschepen met ruim 7 miljoen ton lading de vaarweg. Dat staat gelijk aan duizend vrachtwagens per dag van de weg. Als het kanaal helemaal verdiept is, is dat goed nieuws voor heel Twente. De verruiming zal een impuls voor nieuwe logistieke bedrijven zijn om zich in Twente vestigen. Het is ook goed voor het klimaat omdat vervoer van goederen door grotere schepen minder vrachtwagens op de weg betekent.