Geslaagd werkbezoek Europese delegatie aan EUREGIO

Europa maakt kennis met bereikbaarheidsambities in de grensregio

Een Europese delegatie, met naast medewerkers van de Europese Commissie ook Europarlementariërs, bezocht op donderdag 14 en vrijdag 15 maart de EUREGIO. Met presentaties, een rondleiding bij logistiek dienstverlener Bleckmann op XL Businesspark, een boottocht over het Twentekanaal en een treinrit van Gronau naar Hengelo werden de Brusselse gasten bijgepraat over de bereikbaarheidsopgaven in de Nederlands-Duitse grensregio.

Het tweedaags werkbezoek begon met een bezoek aan XL Businesspark Twente, 120 hectaren groot en pal aan de belangrijkste Europese verkeersaders, de A35/A1 en de Twentekanalen. Dankzij die centrale ligging aan de Europese (water)wegen staan bedrijven in directe verbinding met de Randstad en de Noordzeehavens en het Duitse achterland en Noord en Oost Europa. Hier liet de delegatie zich bijpraten door Bob Loohuis van Heylen Group. De rondleiding op de nieuwe site van Bleckmann gaf een mooi beeld van de explosieve groei van de Twentse logistieke sector. Een groei die onder meer te danken is aan recente investeringen in de infrastructuur. 

Schoolvoorbeeld

Daarna zette de delegatie haar bezoek voort per schip voor een tocht over de Twentekanalen. Aan boord volgden presentaties van projecten die tot stand kwamen dankzij een financiële bijdrage vanuit Europa: de verruiming van de Twentekanalen en het informatieplatform Blauw Golf.
Voor de verruiming Twentekanalen en Twentse binnenhavens stelde de Europese Unie in 2017 €11 miljoen beschikbaar. Doel van het project is de vaarweg en binnenhavens geschikt maken voor grotere schepen en het stimuleren van meer vervoer over het water. Dagelijks kunnen uiteindelijk tot wel 900 vrachtwagens minder rijden als de kanalen en havens zijn uitgediept. Ook is er aandacht voor de toepassing van innovaties en betere grensoverschrijdende samenwerking in de logistieke sector. “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe de Europese Unie kan bijdragen”, aldus Vera Kissler, adviseur bij de Europese Commissie. Kissler ziet in dit project twee speerpunten van Europees beleid samenkomen: een efficiënt Europees transportnetwerk en verduurzaming van het goederenvervoer. Daarmee vindt ze het een prachtig voorbeeld voor andere regio’s in Europa.

Voorloper

Doel van het project Blauw Golf is de doorstroming en beladingsgraad van binnenvaartschepen op de Twentekanalen te verbeteren en daarmee de vaarweg meer en beter te benutten. Jean-Louis Colson, diensthoofd van de afdeling TEN-T van het directoraat-generaal Transport van de Europese Commissie, was merkbaar onder de indruk. “Het is duidelijk dat de EUREGIO voorloper is waar het gaat om slimme mobiliteit. En al hun plannen en investeringen wijzen erop dat ze dat ook in de toekomst willen blijven. Dat neem ik mee naar Brussel”.

Win-win situatie

Een treinrit van Gronau naar Hengelo werd gemaakt om de kansen en belemmeringen op het grensoverschrijdend spoor in de EUREGIO duidelijk te maken. Grensoverschrijdende spoorverbindingen zijn momenteel verre van ideaal geregeld. “Over de grens reizen moet zo eenvoudig mogelijk zijn”, aldus EUREGIO-voorzitter Rob Welten. “Niet alleen om over de grens te kunnen wonen, werken of recreëren. Maar ook als we het veelvuldig vliegverkeer over kleine afstanden willen beperken, is goed internationaal spoorvervoer een duurzaam alternatief”.
In de EUREGIO werken gemeenten, provincies, (Land)Kreisen en andere partijen zeer intensief samen om de bereikbaarheidsknelpunten in het gebied op te lossen. De Brusselse delegatie liet zich informeren over de plannen en wensen met betrekking tot de treinverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn en de wens voor een nieuwe internationale spoorverbinding tussen Zwolle, Enschede en Münster.
Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik juicht dit toe: “Goed openbaar vervoer in grensregio’s is van groot economisch belang. Goed voor de arbeidsmobiliteit, goed voor het toerisme en goed voor de consument”. Haar collega-Europarlementariër Peter van Dalen vult aan: “Een versterkt grensoverschrijdend spoornetwerk is een win-win situatie zowel de grensregio als Europa. Het is goed voor de grenspendelaars, de Nederlandse en Duitse economie in termen van concurrentiepositie en bereikbaarheid en past binnen het Europese streven naar een geïntegreerd en duurzaam transportnetwerk. Niet alleen op regionaal en nationaal niveau, maar juist op Europees niveau moeten dit soort initiatieven daarom gesteund worden. De EUREGIO vindt ons aan haar zijde”.
Portefeuillehouder mobiliteit bij Regio Twente Gerard Gerrits blikt positief terug op het werkbezoek: “We gaan de komende maanden onze plannen uit de bereikbaarheidsagenda verder uitwerken. Dat Europa ons hierbij gaat helpen, zie ik als een heel mooie steun in de rug”.

EU delegatie bij bericht 18 maart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europese delegatie + bestuurders Euregio

 

 

en horizontal cef logo 2
Disclaimer

The contents of this publication are the sole responsibility of the municipality of Hengelo and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.