Verminderde bereikbaarheid Twentehuis vanwege wegwerkzaamheden

De komende jaren werkt de gemeente Enschede aan de openbare ruimte van het gebied 'De Kop' met haar omliggende straten. De Haaksbergerstraat, Ripperdastraat, De Ruyterlaan, Nijverheidstraat, Piet Heinstraat en de Beltstraat krijgen een nieuwe inrichting. Vanaf 3 juni starten de eerste werkzaamheden. Deze hebben consequenties voor de toegankelijkheid van het Twentehuis.

Toegankelijkheid Twentehuis automobilist

Komende vanaf de A35 - neem afslag Enschede West en volg de straat tot aan de T splitsing. Bij het verkeerslicht gaat u rechtsaf de Volksparksingel en volgt de gele bebording van Q- park.

Vanaf 3 juni zijn alle toegangswegen naar de rotonde bij het Twentehuis niet meer bereikbaar met de auto. Het gaat dan om de Haaksbergerstraat en de Ripperdastraat. Het Twentehuis is dan alleen nog bereikbaar vanaf de M.H. Tromplaan die tijdens deze werkzaamheden 2 richtingsverkeer is. Komende vanaf Saxion kunt u linksaf de M.H. Tromplaan in en aan het eind rechtsaf richting parkeergarage Hermandad die gewoon bereikbaar is.
Vanaf de Zuiderval richting de rotonde Haaksbergerstraat is het Twentehuis niet bereikbaar.
Het afsluiten van de Haaksbergerstraat en de Ripperdastraat brengt extra verkeersdrukte en dus ook een langere reistijd met zich mee.
Houd hier rekening mee als u naar het Twentehuis rijdt.
Op invalswegen naar Enschede en in Enschede wordt u met behulp van de bekende gele omleidingsborden omgeleid. Een omleidingskaart voor auto’s is als bijlage bijgevoegd.

Toegangelijkheid Twentehuis fietser

Komt u met de fiets naar het Twentehuis raadpleeg dan het bijgevoegde kaartje voor de omleidingsroutes. Ook voor fietsers worden gele omleidingsborden geplaatst.

We houden u op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden.

 

bijage(n):

omleidingskaart auto's
omleidingskaart fietsers