Nieuw college Gedeputeerde Staten welkom geheten in Twentehuis

Dinsdag 25 juni, is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Overijssel welkom geheten in het Twentehuis, voorafgaand aan de eerste GS-vergadering. Het college van Gedeputeerde Staten vergadert een keer per maand in de Overijsselse dependance in het Twentehuis in Enschede.

Arjen Gerritsen, vicevoorzitter Regio Twente, en Gerharda Tamminga, secretaris/algemeen directeur Regio Twente, verwelkomden de gedeputeerden en de CdK met een gezonde smoothie, om te proosten op een goede voortzetting van de samenwerking.
Voor een vliegende start van de nieuwe collegeperiode kreeg elk collegelid een mini-drone met een USB, met daarop allerlei informatie én een infographic met facts en figures over Twente en Regio Twente.

Arjen Gerritsen feliciteerde het kersverse college met het nieuwe coalitieakkoord en bood aan om mee te doen bij het verder concretiseren van het akkoord. “Het is een coalitieakkoord waaruit ambitie spreekt. We gaan de komende vier jaar graag met u op zoek naar de nadere invulling van het akkoord en de manier waarop we de doelen samen kunnen bereiken.”

Gerharda Tamminga nodigde de provincie uit om gebruik te blijven maken van het Twentehuis als vergader- en werklocatie voor GS-leden en provinciemedewerkers. “Dit zorgt steeds vaker voor mooie uitwisseling en interactie.”

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel is 19 juni officieel geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het college bestaat uit vijf partijen: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP.

Zes gedeputeerden

Eddy van Hijum wordt gedeputeerde namens het CDA. Hij wordt verantwoordelijk voor Economie, Financiën en Europa. Roy de Witte is een van de drie nieuwe gezichten in het college. Hij gaat zich als gedeputeerde namens het CDA onder meer bezighouden met Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit. De gedeputeerde namens de ChristenUnie is Bert Boerman. Hij heeft in zijn portefeuille Mobiliteit, Water en Klimaatadaptatie. Het tweede nieuwe gezicht in het college is PvdA-gedeputeerde Tijs de Bree. In zijn portefeuille Energie, Milieu en Arbeidsmarkt. Monique van Haaf wordt gedeputeerde namens de VVD. Zij houdt zich bezig met Wonen, Ruimte en Retail. De SGP levert Gert Harm ten Bolscher als gedeputeerde. Hij wordt verantwoordelijk voor Landbouw, Natuur en Facilitair. Samen met de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.

Coalitieakkoord

De coalitie geeft uitvoering aan het Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven: Krachtige Economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, Droogte en Wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en Ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

Prov gedeputeerden20190625