30 oktober 2019 - Openbare vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente

Woensdag 30 oktober 2019 vergadert het algemeen bestuur van Regio Twente van 15.00 - 16.30 uur, in  het Twentehuis, vergaderkamer 501, Nijverheidstraat 30 te Enschede.

De agenda en bijbehorende stukken zijn hier te raadplegen.