Arjen Gerritsen legt zijn functie als dagelijks bestuurslid van Regio Twente neer

Op 1 november jl. heeft de heer Arjen Gerritsen (burgemeester Almelo) besloten om terug te treden als lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente.

De afgelopen maanden heeft er een intensief proces plaats gevonden om de regionale samenwerking te versterken. Een specifiek onderdeel is de Triple Helix samenwerking tussen de overheid, ondernemers en onderwijs. Het onderwijs en de ondernemers hebben hiervoor in de vorm van het zogenoemde Twents Plan een eerste aanzet opgesteld. Onderdeel hiervan is een gezamenlijke aangestuurde uitvoering van de Regio Deal.

Woensdag 30 oktober jl. is op voorstel van het dagelijks bestuur een besturingsmodel, waarover met het onderwijs en de ondernemers overeenstemming was bereikt, in de vergadering van het algemeen bestuur van de Regio Twente besluitvormend geagendeerd. Uiteindelijk is hierover slechts meningsvormend gesproken. Op verzoek van de vergadering is de besluitvorming verschoven naar de vergadering van 11 december.

De heer Gerritsen ervaart, ondanks een zorgvuldige voorbereiding, bij het algemeen bestuur van Regio Twente te weinig urgentie ten aanzien van de aansturing van de Regio Deal. Daarnaast ziet hij in het proces van de veranderopdracht en de toekomstige regionale samenwerking onvoldoende voortvarendheid en resultaatgerichtheid van het algemeen bestuur. Als portefeuillehouder voor de veranderopdracht is dit voor hem reden zijn functie als dagelijks bestuurslid neer te leggen.

De voorzitter van Regio Twente, Onno van Veldhuizen, betreurt het besluit en dankt Arjen Gerritsen voor zijn grote inzet als portefeuillehouder. “Het bestuur blijft zich inzetten voor de veranderopdracht en de regionale samenwerking. We streven er naar tijdens de vergadering van december te komen tot een breed gedragen besluit”, aldus Van Veldhuizen.