Twentse Energiedialoog eerste Twenteraad nieuwe koers

Donderdag 21 november staat er weer een Twenteraad op het programma. (Kijk hier voor het programma en aanmelden)
Deze Twenteraad is anders dan anders.
Janice Meerenburgh (raadslid Losser) en Monique van Saane (raadslid Almelo) vertellen als Twenteraad werkgroeplid over deze aanstaande Twenteraad en waarom deze anders dan anders is.

 Werk raadsleden makkelijker en overzichtelijk maken

“De Twenteraad van 21 november is de eerste waar je heel duidelijk de nieuwe koers die we varen, ziet en ervaart. In het Presidium hebben we tegen elkaar gezegd dat we het werk van raadsleden makkelijker en overzichtelijker willen maken. De bijeenkomsten van de Twenteraad zijn er om elkaar te ontmoeten en te stimuleren op actuele thema’s waar we als volksvertegenwoordiger mee te maken hebben. Onderling verbinden op deze thema’s vinden we belangrijk. Het thema van de 21e past hier heel goed in. We kunnen echte meerwaarde aan onze collega raadsleden bieden als we op deze avonden expertise organiseren".

Regionale energiestrategie

"De RES is een actueel maar ook complex thema, dus hulp om expertise op te bouwen is voor ons allemaal welkom. Op het eerste oog lijkt klimaat en de regionale energiestrategie een ver van mijn bed onderwerp. Een onderwerp van ‘Brussel’ of ‘Den Haag’. Dit halen we nu dichtbij, bij de situatie in ieders eigen gemeente. Want het raakt uiteindelijk ons allemaal, lokaal. Wat zijn de lokale kansen en problemen rondom klimaat en energie? Sla de regionale kranten maar eens open: dan zie je vanzelf hoe dichtbij het is. Zo gold dat ook voor ons. Je leest er over; boeren die in opstand komen, gemeenten die een klimaat-stresstest moeten uitvoeren, bouw die stil ligt door stikstofproblemen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zo ongeveer elke dag is er wel iets over te lezen, zien of horen. Dan vraag je je automatisch af; wat kan en moet ik hier mee en wat weet ik er allemaal van? Klopt dat eigenlijk wel. En weet ik er als raadslid wel voldoende van om het juiste te kunnen doen. Om voor onze inwoners de goede besluiten te kunnen nemen, de juiste wegen in te slaan?"

Ongemakkelijk gevoel

"Wij kregen er een beetje een ongemakkelijk gevoel van. We zullen vast niet de enige zijn met dat gevoel. Dus gaan we de 21e met elkaar in gesprek en vliegen we gasten met expertise in. De invalshoeken voor de gesprekken zijn lokaal. En er is natuurlijk tijd en ruimte voor de gezellige ontmoeting en uitwisseling met collega’s. Kortom, mis het niet.”