Zorgen om de Zorg en meer werk in de ‘Vrije Tijds Economie’

Meer nieuwe vacatures in Twente, meer openstaande vacatures

In Twente is de vraag naar personeel toegenomen. Vooral in de beroepsklassen Techniek en Logistiek & Transport. Beide beroepsklassen hebben 200 meer openstaande vacatures dan in het eerste kwartaal van 2019.
In het tweede kwartaal van 2019 heeft het UWV in Twente 8.300 nieuwe vacatures geregistreerd. Dit zijn er 400 meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.
Daarnaast is ook het aantal openstaande vacatures gestegen van 7.000 aan het einde van het eerste kwartaal, naar 7.500 aan het einde van het tweede kwartaal (+7,1 procent).

Stijging van aantal banen verwacht voor 2020, maar lagere groeiprognoses dan voorafgaande jaren

In 2018 waren er in Twente 282.000 werknemersbanen, op een totaal aantal banen van 315.500.
In het onlangs verschenen rapport ‘Regio in beeld, Twente’ van het UWV, wordt een groeiprognose aangegeven naar 302.000 werknemersbanen in 2020. De verwachte toename van 4.400 in 2020 is hierbij kleiner dan in 2019.

Zorgen om de Zorg

De sector ‘Zorg en Welzijn’ is sinds jaren de op één na grootste werkgever in onze regio. De 50.500 banen in de zorgsector vormen 16 procent van de werkgelegenheid in Twente.
Bij een gemiddelde banengroei van 1,5 procent in Twente, wordt in de sector ‘Zorg en Welzijn’
3 procent meer banen verwacht. Deze banengroei betekent tussen de 1.400 en 1.800 nieuwe vacatures in deze sector, in 2020. Daarnaast kan er in de zorgsector – net als in vorige jaren – gerekend worden op ca. 2.000 nieuwe vacatures vanuit de vervangingsvraag.

Het vervullen van alle vacatures in de zorgsector zal lastig worden. Arjan Kampman, wethouder gemeente Enschede (namens Arbeidsmarktregio Twente): “Er dreigt een tekort aan veel zorgfuncties in Twente; van zorghulpen tot huisartsen. We staan voor een gezamenlijke inspanning om tekorten in zorgberoepen terug te dringen. Daarom mobiliseren we mensen binnen en van buiten onze regio, om in Twente in de zorg aan het werk te gaan”

Meer werk in de ‘vrije tijds economie’

In 2018 telt de Twentse Recreatie en Toerisme sector 3.890 bedrijven en 20.120 banen. Tussen 2010 en 2018 zijn er in Twente bijna 600 vestigingen in deze sector bijgekomen. Dit is goed voor een gezamenlijke banengroei van ca. 2.800 banen. Meer dan de helft van het totale aantal banen komt voor rekening van de deelsector horeca (56,2%). Dit is hoger dan in Nederland (51,6 procent).
De doorgroei van het aantal banen heeft zich vertaald in een grotere arbeidsmarktbijdrage van de Recreatie & Toerisme-sector. In 2010 was deze sector nog goed voor 5,7 procent van de Twentse werkgelegenheid. In 2018 is dat aandeel gestegen tot 6,4 procent. Landelijk kent de Recreatie & Toerisme-sector in 2018 een werkgelegenheidsaandeel van 3,4 procent.

Wonen en werken in andere gemeenten, maar meestal binnen Twente

Onze dagelijkse leefomgeving van wonen en werken bestaat al lang niet meer uit de directe buurt of de eigen gemeente. Het woon-werkverkeer in Twente is in sterke mate intern regionaal georiënteerd. Veel Twentenaren wonen én werken in Twente, maar niet in hun woongemeente. Daarnaast werkt circa 19 procent (56.000) van de Twentse werknemers buiten Twente. De inkomende pendel is voor Twente grotendeels afkomstig uit de Achterhoek. De grote werkgemeenten in Twente (Enschede, Almelo en Hengelo) trekken, samen met Haaksber¬gen, ook de meeste Achterhoekse pendelaars.
Van bui¬ten de regio komen 52.500 pendelaars in Twente werken. Daarmee kent Twente een licht negatieve pendelbalans (-3.500). Er werken meer Twentenaren buiten Twente, dan niet-Twentenaren in Twente.

Arbeidsmarktmonitor Twente, november 2019

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.