• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Overweldigende belangstelling Atlas Twente leidt tot 2e druk

In augustus kreeg Onno van Veldhuizen, voorzitter Regio Twente, de eerste Atlas Twente overhandigd uit handen van de heer Andries Heidema, Commissaris van de Koning van provincie Overijssel.
De Atlas Twente is het resultaat van een mooie samenwerking tussen onze 14 Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en Regio Twente.

De Atlas Twente brengt de kwaliteiten, kenmerken en structuren van Twente in beeld en laat zien hoe rijk en gevarieerd onze regio is.
De kaartbeelden laten feitelijke informatie van Twente zien; van samen werken tot samen leven.Van in de lucht tot onder de grond en van wegen tot water.

Met de kaarten onderzoeken en begrijpen we de werking van Twente.
De Atlas Twente informeert en inspireert en roept vooral ook nieuwe vragen op. De informatie in de Atlas is nooit onuitputtelijk, maar inspireert ons anders te kijken naar dezelfde vraagstukken.

Grote belangstelling leidt tot tweede druk

In eerste instantie is de Atlas Twente gemaakt voor beleidsambtenaren, die met Twentse vraagstukken bezig zijn.
De belangstelling voor de Atlas bleek echter overweldigend. Vanuit diverse organisaties kwamen verzoeken voor een exemplaar van de Atlas Twente. Iedereen die betrokken is, of zich betrokken voelt bij Twente, kan met de Atlas Twente zijn of haar voordeel doen.

Vanwege de grote belangstelling hebben Provincie Overijssel en Regio Twente besloten tot een tweede druk.
Alle onderwijsinstellingen en bibliotheken in Twente ontvangen een exemplaar van de Atlas Twente, zodat leerlingen en inwoners van Twente, dankzij de mooie kaartbeelden nieuwe feiten over Twente ontdekken, of tot nieuwe vragen en ideeën kunnen komen. Want kaarten spreken tot ieders verbeelding en openen het gesprek over de toekomst.

Atlas Twente digitaal beschikbaar

De Atlas Twente is ook digitaal beschikbaar op de website van Regio Twente.
Onderwijsinstellingen kunnen voor hun lesprogramma’s gebruik maken van de kaarten van Atlas Twente via de Toolkit Atlas Twente.