Extra vergadering algemeen bestuur Regio Twente - 29 januari 2020

Vanwege de benoeming van een nieuw lid van het dagelijks bestuur, vergadert het algemeen bestuur van Regio Twente woensdag 29 januari 2020 om 16.30 uur, in het Twentehuis, vergaderkamer 501, Nijverheidstraat 30 te Enschede.