Openbare (extra) vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente - 6 maart 2020

Het Algemeen Bestuur van Regio Twente vergadert vrijdag 6 maart 2020, 09.00 uur, in vergaderkamer 501 van het Twentehuis, Nijverheidstraat 30 Enschede.

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering vindt u hier