• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Aangekondigde economische crisis in Twente zichtbaar in daling vacatures en stijging WW-instroom

vooral jongeren getroffen door maatregelen tegen de coronacrisis

De eerste tekenen van een terugval in economie en arbeidsmarkt in Twente zijn te vinden bij het gedaalde aantal vacatures en in de instroom in WW uitkeringen.
Vooralsnog worden in de arbeidsmarkt, qua leeftijdsgroep, vooral jongeren door de maatregelen tegen de coronacrisis getroffen. Vanuit de bedrijfssectoren is eind maart de uitstroom uit werk vooral bij uitzendbedrijven (financieel-zakelijke sector) en horeca bedrijven zichtbaar.

 

Daling aantal openstaande en aantal nieuw gemelde online vacatures in Twente

Twente kende in de eerste 11 weken van 2019 gemiddeld 114.900 openstaande online vacatures.
Dit aantal is in de daaropvolgende vier weken gedaald, naar gemiddeld per week 4.160 online vacatures. Dit is een afname van 15 procent. Landelijk was de daling met 20 procent nog groter.
Tegelijkertijd daalde het aantal nieuwe online gezette vacatures in Twente van 1.650 over januari 2020, naar 1.290 over de maand maart. Dit is een 22 procent daling van nieuwe vacatures tussen januari en maart.
In alle beroepsklassen was sprake van een daling. Bij de technische beroepen was de vacaturekrimp met 7 procent nieuw gemelde online vacatures relatief beperkt. Opvallend was dat in de – cruciale – Zorg en Welzijn beroepen sprake was van een terugloop van het aantal nieuwe online vacatures
(-23%). Dit past in het landelijke beeld.

Aantal lopende WW-rechten in Twente toegenomen tot bijna 9.000; vooral WW toename bij jongeren

Het UWV meldde voor eind maart 2020 voor Twente 8.846 lopende WW-rechten. Dit zijn er 1.176 meer dan eind december 2019; een stijging van 15,3 procent. Hiermee bevindt zich het aantal WW-rechten in Twente weer op het niveau van april 2019.
In Nederland was de groei van het aantal WW-rechten in het eerste kwartaal van 2020 met 12,0 procent minder groot. Voor zowel Twente als Nederland geldt dat de toename in het eerste kwartaal vooral veroorzaakt is door een stijging in maart, terwijl deze maand de laatste jaren juist een daling liet zien.

Twente telde eind maart 871 lopende WW-rechten voor jongeren, 303 meer dan drie maanden daarvoor. Na een lichte afname van 3,9 procent in het vierde kwartaal van 2019, was juist voor deze leeftijdsgroep, in het eerste kwartaal van 2020, sprake van een sterke toename (+ 53,3 procent).
Op landelijk niveau gold voor jongeren zelfs een stijging van 54,9 procent.
Baanverlies ten gevolge van de corona maatregelen lijkt in eerste instantie, qua leeftijd, vooral de jongeren te treffen.

Instroom in WW in maart groter dan uitstroom uit de WW; vooral instroom vanuit uitzendbedrijven

Nieuw in deze maandelijkse arbeidsmarktmonitor zijn de in- en uitstroomcijfers van WW-rechten.
De meest recente cijfers laten - meer dan de standcijfers - de eerste effecten van de coronacrisis zien. Zo was in maart 2020 de instroom groter dan de uitstroom. Dit is atypisch. Met uitzondering van de maanden januari en augustus - maanden waarin veel tijdelijke contracten aflopen - , is de uitstroom uit de WW al jaren groter dan de instroom.  

Februari en maart 2020 doorbreken dit beeld. In februari was nog sprake van een lichte stijging van het aantal WW-rechten. In maart was het verschil tussen in- en uitstroom echter groter.
In totaal zijn in maart 2020 1.362 personen in de WW ingestroomd, bij een uitstroom van 928. Hierdoor is het aantal personen met een WW-recht toegenomen.

Gekeken naar bedrijfssectoren valt op, dat de instroom van WW rechten hoofdzakelijk komt vanuit de financiële en zakelijke dienstverlening (FinZak). Vooral de uitzendbedrijven zorgen voor de meer dan 40 procent stijging van alle nieuwe verstrekte WW-rechten over de maand maart 2020.
In combinatie met de teruggelopen vacatures laat de FinZak-sector, samen met de Horecasector, een indicatie voor de uitstoot van werkgelegenheid zien.

Lichte stijging Participatiewet-uitkeringen in maart

Per eind maart 2020 zijn er in Twente door de gemeenten 13.444 Participatiewet-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er 91 meer dan per eind december 2019. Maar 518 minder dan eind maart 2019.
Hoewel er op jaarbasis nog sprake is van een daling, is in het eerste kwartaal van 2020 het aantal Participatiewet-uitkeringen in Twente met 0,7 procent toegenomen.
Het aantal Participatiewet-uitkeringen onder jongeren (< 27 jaar) in Twente is in het eerste kwartaal licht toegenomen. Eind maart 2020 hadden 1.512 jongeren in Twente een Participatiewet-uitkering. Dat is 1,1 procent meer dan eind december 2019.

Niet het aantal aanvragen, maar het aantal lopende Participatiewet -wet uitkeringen is door gemeenten opgegeven. Gemeenten melden daarnaast een toename van aanvragen.
Verwacht mag worden, dat het aantal verstrekkingen van een Participatiewet-uitkering de komende maanden gaat toenemen.

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.

 

Lees de volledige Arbeidsmarktmonitor Twente, mei 2020